Det nye vakuum-verktøyet fra Saint Gobain Pam løfter og trekker sammen duktile rør.

Nytt verktøy for de store rør

Den maskin løfter, bærer, monterer og trekker sammen duktile rør opptil DN1200. Pams nye vakuumverktøy for håndtering og montering av store duktile rør for første gang i Norge. En entreprenør har testet verktøyet på et prosjekt med duktil DN1000 i vinter.

0

– Verktøyet gjør at én maskin kan håndtere og montere store rør enklere, raskere og tryggere enn med tradisjonelle metoder. Dette er en spennende utvikling. Vi er fornøyd med at vi nå har fått prøvd det og vist det fram under norske forhold, sier teknisk sjef Ole Jakob Bjerke i SG Pam Norge. 

Redskapen og operasjonen representerer en aldri så liten bit historie. Den første visningen av Pams nye vakuumbaserte verktøy fant sted på Gardermoen under konferansen VA-dagene, og ble utført av folk fra Arne Olav Lund. Entreprenørselskapet har i vinter testet det nye redskapet på et pågående prosjekt bare noen kilometer unna. 

På Lillestrøm er entreprenøren og VA-spesialisten Arne Olav Lund godt i gang med bygging av en ny hovedvannledning. Kontrakten på 144 millioner kroner ble inngått med Nedre Romerike vann- og avløpsselskap (NRVA) i fjor høst. Her skal det blant annet legges 3,3 kilometer duktile rør i dimensjon DN1000.

Prosjektet omfatter bygging av ny hovedvannledning på strekningen mellom Tomtveien og Isakbekken nord for Lillestrøm, samt legging av trekkerør for kabel.

Duktilt i store dimensjoner

Bygging av så lange strekk i slike dimensjoner er ikke hverdagskost. Håndtering og montasje av duktile rør i så store dimensjoner er utfordrende, og krever kompetanse og erfaring hos fagfolk i grøfta og bak spakene i maskinen.  

Saint Gobain Pam har i samarbeid med en fransk industriløftespesialist utviklet et nytt verktøy som forenkler håndtering og montasje av duktile rør. 

Verktøyet er basert på vakuum, og kan både løfte og trekke sammen rørlengder. Montasjen med det nye verktøyet skjer i to trinn: 

1. Maskinen løfter rørlengden opp fra lager, bærer den til grøfta og legger ned på rørfundamentet

2. Maskinen skifter tak, og trekker det nye røret kontrollert og dokumenterbart sammen med ledningen som ligger der fra før

Polstrede vakuumpunkter gjør at faren for riper og andre skader på røret er betydelig mindre enn ved tradisjonell håndtering og montasje. Hele håndterings- og montasjeprosessen styres av maskinfører i i hytta på bæremaskinen, uten behov for personell nede i grøfta som manuelt trekker sammen rørlengdene. Flere kameraer på redskapen gjør at maskinfører ser alle detaljer i prosessen på skjerm i hytta. På ledninger med strekkfaste skjøter kan maskinføreren også trekke rørlengden den lille tanken tilbake som trengs for å aktivere låsesystemet etter innstikk.

Vakuumverktøyet er utviklet i flere størrelser, for håndtering av rør i dimensjoner fra DN200 til DN1500. 

Trygt med 30-tonner

Verktøyet Arne Olav Lund har prøvekjørt og viste på VA-dagene det nest største, og kan håndtere 6,5 tonn tunge rørlengder enkelt og trygt med en 30 tonns bæremaskin.

– Vi er alltid på leting etter metoder og utstyr som kan hjelpe oss å produsere mer effektivt og tryggere. Det har vært interessant å prøve ut dette verktøyet. Konseptet er godt, og det kan nok gi en forbedring i effektivitet og HMS på prosjekter der man kan kan legge lengre strekk om gangen. I dette prosjektet fikk vi nok ikke utnyttet verktøyet fullt ut, på grunn av korte grøftestrekk og legging av én eller få rørlengder om gangen. Men det har vært interessant å prøve, sier prosjektleder Anders Ragnhildrød i Arne Olav Lund AS. 

Det er ikke bare dimensjonene som er spesielt ved hovedvannledningen som nå bygges. Prosjektet for NRVA på Lillestrøm gjennomføres som en samspillsentreprise i tett samarbeid mellom entreprenør Arne Olav Lund AS, rådgiver Rambøll AS og byggherre NRVA. Dette er et av de aller første VA-prosjektene her i landet som gjennomføres i den kontraktsformen. 

Prosjektleder Anders Ragnhildrød fra Arne Olav Lund AS holdt sammen med prosjektleder Trine Ulriksen fra NRVA et innlegg på VA-dagene om bakgrunnen for valget av kontraktsform, samt erfaringene så langt.

SG Pam Norge mener det nye verktøyet vil være nyttig for alle som bygger duktile vannledninger. Spesielt på prosjekter med rør av litt størrelse. 

– Håndtering og flytting av rørlengdene foregår enklere, tryggere og raskere. Det gir større kontroll på montasjen enn tradisjonelle metoder med løfting i stropper og manuell sammentrekning. Med det nye verktøyet kan entreprenøren også automatisere logging av GPS-posisjon på hver eneste rørskjøt. Sammenføyningen blir også dokumentert ved hjelp av en rekke kameraer og sensorer, sier teknisk sjef Ole Jakob Bjerke i SG Pam Norge.