Tak dekker opp mot 40 prosent av arealet i byer, og løsninger plassert på tak kan være et viktig bidrag til å håndtere store nedbørsmengder. Foto: Bergknapp AS

Slik bygges grønne tak

Flere grønne tak og fasader bidrar til at naturen får mer plass i byene våre. Ikke minst har grønne tak stor evne til å håndtere overvann, noe som er viktig når vi går et våtere klima med mer styrtregn i møte.

0

En ny veileder viser hvordan man bør gå fram når man vurderer å etablere grønne tak på eksisterende bygg. Sintef har nylig i samarbeid med Oslo kommune utarbeidet en veileder for etablering av grønne tak.  

–  Vi håper veilederen vil redusere terskelen for å etablere grønne tak på eksisterende bygg. Veilederen kan brukes av både bygningseiere og rådgivende ingeniører til å undersøke hva som er mulig å få til på taket uten å samtidig måtte forsterke byggets bæreevne, sier prosjektleder Ingrid Marie Finstad i Oslo kommune.

Veilederen kan brukes over hele landet, og den kan brukes for både flate og lett skrånende tak på ulike typer bygg.

Særlig rehabiliteringer

Veilederen gir retningslinjer for vurdering av bæreevne for eksisterende takkonstruksjoner hvor det er ønskelig å etablere grønt tak.

– Etablering av grønt tak på eksisterende bygg er ofte ønskelig og aktuelt i forbindelse med større rehabiliteringer eller ved omtekking av tak. Det vil da være mulig å gjøre noen tilpasninger på det eksisterende taket samtidig, siden etablering av grønne tak bygger mer i høyden, sier seniorrådgiver Kristin Elvebakk i Sintef.

Det finnes i dag mange standarder og veiledere som gir råd for oppbygning av grønne tak, men disse handler i stor grad om hvordan den grønne oppbygningen skal bygges opp og lite på hvordan dette påvirker underliggende bærekonstruksjon.

– Denne veilederen skal derfor bidra til å redusere barrierene mot å etablere grønne tak ved at den angir en metodikk for beregning og dokumentasjon av takets og tilhørende konstruksjoners bæreevne, forklarer Elvebakk.

Veilederen skal være:

1) Et verktøy/veileder for tidligvurdering av potensial og mulighet for etablering av grønt tak på en gitt eksisterende takkonstruksjon – rettet mot byggeiere

2) Et verktøy/veileder som sikrer at endelig dokumentasjon av stivhet og bæreevne for eksisterende konstruksjoner (dekker, bjelker, søyler og vegger) som bærer denne type ny grønn takoppbygging utføres i henhold til samme sikkerhetsfilosofi – rettet mot rådgivere i byggeteknikk (RIB) som er ansvarlig prosjekterende.

Gjøre enkle undersøkelser

Veilederen viser hvordan man kan gjøre enkle forundersøkelser for å vurdere mulighetsrommet for etablering av grønt tak.

Dette er kontroller som angir hvilke grønne takoppbygginger (påførte egenlaster) som kan være, eller ikke være, gjennomførbare for ulike hovedtyper av bærende takkonstruksjoner. Disse undersøkelsene er rettet mot byggeiere og deres kunnskap om eget tak.

Forundersøkelsene vil gi et beslutningsgrunnlag for hvorvidt det er hensiktsmessig å involvere en byggteknisk rådgiver og gå videre med lastberegninger og dokumentasjon av stivhet og bæreevne for det eksisterende taket.

– Plan- og bygningsetaten i Oslo tar gjerne imot tilbakemeldinger fra dere som tar i bruk veilederen, oppfordrer Ingrid Marie Finstad.

Veilederen er finansiert med klimatilpasningsmidler fra Miljødirektoratet.

Last ned veilederen: Bæreevne for eksisterende takkonstruksjoner med ny grønn takoppbygging – Kartlegging og beregning