Nybakt anleggsrørlegger Kim Arild Bekken i Tune Graveservice, omkranset av sine to sensorer Petter Skår Johansen og Knut Martin Anshus fra fagprøvenemnda i fylkeskommunen

Stort behov for anleggsrørleggere

Entreprenører og kommuner kan i år vente seg den første bølgen av nyutdannede anleggsrørleggere. Anleggsrørleggeren spiller en viktig rolle i å bygge og vedlikeholde vannforsyning og dermed sørge for samfunnssikkerhet, infrastruktur og vannhygiene. Alt tyder på at denne yrkesgruppen vil være attraktiv i årene som kommer.

0

Takket være gode krefter innen bransjen er anleggsrørleggerfaget siden høsten 2021 innarbeidet i læreplanene i videregående skole. Den første store bølgen av anleggsrørleggere kommer i år til å slå innover VA-bransjen, og neste år vil det komme enda fler. 

Typiske oppgaver for en anleggsrørlegger er å bygge, drifte, vedlikeholde, sanere og oppgradere vann og avløpsanlegg. Anleggsrørleggerene skal kunne ta en sentral rolle i de ulike prosjektene samt bidra til løsninger for ulike klimatiske utfordringer. Siden mye av arbeidet er mekanisert er det et naturlig krav å beherske mange ulike aktuelle maskiner og verktøy.

– Selve faget kom på plass i videregående opplæring høsten 2021 med læreplan. De som var først utdannet var de vi kaller praksiskandidater, som med 5 års relevant praksis og bestått eksamen i dette faget, kunne disse avlegge den praktiske fagprøven. Disse har nå allerede et par års yrkespraksis som anleggsrørleggere og vil være viktige for lærebedrifter for nye kandidater, forteller Benny Engelstad, daglig leder Opplæringskontoret for anlegg og bergfag-region sørøst(OKAB-BVT).

Flere veier

Det normerte fagløpet er i dag to år på skole og to år i lære hos en godkjent lærebedrift. Alternativt kan man ta ett år i anleggsfag og tre år i lære. Er man skikkelig lei av å sitte bak en pult kan man imidlertid starte på læretiden rett fra ungdomsskolen, da er den på fire år. Den som ikke har to år på yrkesskole må i løpet av læretiden gå opp som privatist og avlegge eksamen i en rekke felles kjernefag. 

– Det er mange gode praktikere der ute, så vi oppfordrer både erfarne anleggsfolk og unge å se nærmere på dette faget. Det er et spesialisert fag som det er stort behov for, og derfor er det en sikker yrkesvei for framtiden. Det er også et viktig fag man på alle måter kan være stolt av, kanskje litt viktigere enn mange andre fag, siden det handler om å sikre både helse og miljø, sier Engelstad, som selv har 25 år i anleggsbransjen, både som som VA-rørlegger og maskinfører.

Mange nye

Engelstad kan fortelle at derfra før av er 483 som har tatt eksamen på landsbasis og som enten er ferdig utdannet eller er like før. 

– I vår region er det for tiden 45 stk lærekontrakter i anleggsrørleggerfaget av totalt 500 lærlinger i løpende kontrakter i anleggsfagene i BVT. Dette er lovende og vil fylle et stort behov som allerede er der både hos entreprenører og i kommunene, som også har et stort behov, sier Engelstad, som også kan fortelle at kommunene som regel også stiller krav om at tilbyder av VA-tjenester skal ha anleggsrørlegger på prosjektet. 

Anleggsrørlegger er med andre ord høyt verdsatt og blir nå innarbeidet i de fleste VA-normer. 

Krav til bedrift

Stadig flere bedrifter inngår lærekontrakter med nye kandidater i dette faget. Det stilles imidlertid en rekke krav til en opplæringsbedrift. Den skal ha arbeidsoppdrag som er relevante i forhold til læreplan og en faglig leder med kompetanse, relevant fagbrev og minst 5 års erfaring. Det stilles krav til KS-HMS system og bedriften skal være istand til å legge til rette for gjennomføring av fagprøve, som skal gjennomføres på minst 4 dager.

– Et raskt blikk på aktivitetsnivået innen VA, graden av lekkasjer og behovet for fornyelse i årene som kommer tilsier at det er mye jobb for mange i årene som kommer. Den nye fagutdanningen vil føre til økt kvalitet på utførelse av VA-arbeider. Dette er en seier for bransjen og et stort kompetanseløft for anleggsrørleggere, sier Benny Engelstad, daglig leder Opplæringskontoret for anlegg og bergfag-region sørøst(OKAB-BVT).