Sedimentering

Sweco hjelper til i Ukraina

Sweco hjelper til med å gjenoppbygge Ukraina ved å tilby ekspertise i to prosjekter for å sikre drikkevann og modernisere avløpsvannbehandling i Kobleve- og Dobroslav-samfunnene, i Mykolaiv- og Odesa-regionene. 

0

Spesialister fra Sweco skal gi ekspertise innen avløpsvannbehandling, vannteknikk, hydrologi og miljøkonsekvensvurderinger i prosjekter finansiert av Swedfund.

Målet er å støtte lokalsamfunnene i analysene og forberedelsene som er nødvendige for å forbedre og sikre vannkvalitet, rensing og kapasitet. I Kobleve vil fokuset være på drikkevann og avløpsrensing, mens det planlegges et helt nytt renseanlegg for avløpsvann for Dobroslav.

Sweco vil videreføre arbeidet med ombygging og modernisering av vannforsyningssystemet for inntak av drikkevann, nye/oppdaterte løsninger for avløpsrensing, og overvåking av kvalitets- og prosessautomatiseringssystemer, hvor det er spesielt fokus på energieffektivitet og strenge utslippskrav.

Resultatet vil bli en forbedret, utvidet og mer robust vanninfrastruktur og kommunal service for innbyggere, inkludert internt fordrevne. Sweco-prosjektene starter i juni 2024 og forventes ferdigstilt i første kvartal 2025.

Prosjektene er finansiert av Swedfund, den svenske statens utviklingsfinansieringsinstitusjon, og skal gjennomføres i henhold til nasjonale mål, EU-standarder og økonomiske forhold fra utviklingsbanker.

Sweco i Ukraina