Rådet © European Council, 28 and 29 June 2018. European Parliament/Multimedia Centre

Sverige får unntak i avløpsdirektivet

EUs avløpsdirektiv vil inneholde et unntak for den såkalte Weserdommen. Svenskt Vatten og tilsvarende part i Finland, VVY, har jobbet hardt for en løsning som muliggjør utvidelse av renseanlegg uten at netto utslipp minsker. Dette arbeidet har igjen banet vei for forhandlingene i EUs ministerråd. Svenskene er lettet over at unntaket nå er på plass og understreker viktigheten av å ikke straffe land som allerede har en effektiv behandling.

0

Midt i mai kunngjorde den finske klima- og miljøminister Romina Pourmokhtari at Sverige og Finland har forhandlet fram to tillegg til EU-kommisjonens forslag til det nye avløpsdirektivet.

Den første av disse endringene tar sikte på å godkjenne muligheten for økte utslipp ved etablering og utvidelse av renseanlegg under spesifikke forhold, som dermed åpner for mulighet for unntak fra Weserdommen. I praksis vil det si at anlegg må kunne utvides uten av netto utslipp reduseres.

Svenskt Vatten har sammen med VVY jobbet hardt i løpet av 2020–2024 for å få unntak for Weserdommen i EU-kommisjonens første forslag og i både vedtaket fra EUs Regionkomité og EU-parlamentets vedtak. EUs ministerråd kunne da forholde seg til dette foreslåtte unntaket i sine forhandlinger og regjeringene i Finland og Sverige kunne forhandle seg frem til en løsning som muliggjør utvidelse av renseanlegg til tross for økte nettoutslipp.

Ifølge Anders Finnson er unntaket av største betydning for at svenske byer skal kunne vokse i befolkning.

– En voksende befolkning betyr større utslipp og at miljøtilstanden i vannområdene som mottar utslippene forringes. Ikke på grunn av en dårligere renseinnsats, men fordi vi har hatt så gode resultater tidligere. Vi synes det er vanskelig å for eksempel skru mye høyere enn 98–99 % rensing for fosfor. En allerede effektivt renseinnsats ved svenske anlegg skal selvsagt ikke straffes av svensk eller europeisk miljølovgivning, mener han.

Sverige og Finland har etter hvert fått større forståelse for problemstillingen i andre land. Til tross for at tillegget er av stor betydning for VA-bransjen, gjenstår det fortsatt noen uklare deler.

Direktivet sier at renseanlegget kun kan få unntak dersom andre sektorer, for eksempel også landbruket, har tatt alle de tekniske tiltakene som er mulig for å redusere fosforutslippene. Anders mener imidlertid at både Naturvårdsverket og regjeringen har gitt betryggende informasjon om det uklare brevet.

– Ifølge dem vil denne skrivingen av unntaket kunne holde. Måten unntaket nå innføres av regjeringen i svensk lovgivning vil være helt avgjørende, avslutter Anders.

Avløpsdirektivet vil trolig bli formelt hamret igjennom i oktober.
Kilde: Svenskt Vatten