Lars- Kristian Halvorsen, Distriktssjef VA i Heidenreich

Rammeavtale for tre år

Gjennom årene har Heidenreich og Skanska samarbeidet på flere av Norges mest betydningsfulle veiprosjekter, og dette partnerskapet styrker ytterligere deres felles engasjement for å levere kvalitet og bærekraftighet til det norske samfunnet.

0

Heidenreich inngår 3-års rammeavtale med Skanska. Partnerskapet markerer et skritt fremover i et allerede etablert samarbeid mellom de to selskapene. Som leverandør av blant annet VA- kummer og rørplast, er Heidenreich leverandør til Skanska på to av landets mest omfattende veiprosjekter: OPS Hålogalandsvegen og E102.

Rammeavtalen innebærer en forpliktelse fra Heidenreich om å levere høykvalitetsprodukter og -tjenester som oppfyller de strenge kravene og standardene satt av Skanska. Denne forutsigbare og langsiktige avtalen sikrer en smidig og effektiv gjennomføring av prosjekter, samtidig som den styrker forholdet mellom de to selskapene.

Begge selskapene deler en felles forpliktelse til miljøvennlig praksis og bærekraftig utvikling. Denne felles forståelsen danner grunnlaget for et partnerskap der begge selskaper jobber mot felles mål og verdier.

– Heidenreich er svært fornøyd med å kunne fortsette vårt samarbeid med Skanska, og vi ser frem til å fortsette å levere innovative løsninger som bidrar til å forme Norges infrastruktur,” sier Thorbjørn Olsen, Salgssjef VA Norge i Heidenreich. “Vår felles forpliktelse til kvalitet, bærekraftighet og miljøansvar gjør dette partnerskapet spesielt meningsfullt, og vi er glade for å være en del av Skanskas vei mot en mer bærekraftig fremtid.”

Rammeavtalen understreker Heidenreichs posisjon som en pålitelig og kompetent partner innenfor VA- løsninger, og bekrefter Skanskas tillit til selskapet som en sentral leverandør på deres mest krevende prosjekter, sier Heidenreuch i en pressemelding.

Skanska er en av Norges ledende prosjektutviklere og entreprenører. De utvikler og gjennomfører de største, mest komplekse bygg- og anleggsprosjektene, og har til enhver tid rundt 200 pågående prosjekter over hele landet. Skanska består i dag av ca. 4300 medarbeidere som bidrar til å bygge for et bedre samfunn.

Heidenreich ble grunnlagt i 1904, som et rørhandels- og installasjonsfirma i Christiania, under navnet Heidenreich & Co. Ltd. Firmaets grunnlegger var Sverre Lie Heidenreich. I 1927 ble rørleggerbedriften utskilt som eget firma, under navnet Oslo Rørleggerbedrift A/S, senere Oras AS. Rørhandelen/grossisten, fortsatte under navnet A/S Heidenreich.