Utstyr for trygg ferdsel i kum

Nytt norsk system for sikker nedstigning og evakuering i vann- og avløpskummer. Systemet består av en rekke kompatible komponenter som skal fikseres i kummen og som til sammen gjør arbeidsdagen sikrere og enklere.

0

Å gå ned i en kum er for mange en ubekvem og trang opplevelse, og det har alltid skortet på enkelt sikringsutstyr til dette formålet. Det vanlige har vært å bruke en stige med en eller annen form for tilfeldig innfesting. Ulempen med dette er at stigen kan bevege seg og dreie ukontrollert, avhenging av forholdene nede i kummen.

Nå lanseres imidlertid et nytt system som skal gjøre det tryggere og mer praktisk å stige ned i eller evakuere en vann- eller avløpskum. Systemet består av en rekke kompatible deler, som er raske å montere og som festes i kumringen under arbeid.

Utgangspunktet er en tilpasset spesialring som passer i kumkragen og som fungerer som forankring for det andre utstyret. Ringen har håndtak for bæring, samt integrerte innfestninger for systemets egen stige, for et universalt stigeoppheng samt for en løftebøyle. 

Det universale stigeopphenget festes i ringen og benyttes sammen med en vanlig stige. Systemets egen stige har innfellbare trinn, samt teleskophåndtak til bruk for sikker nedstigning og evakuering fra kum. Til systemet hører også en løftebøyle som benyttes til å heve og senke verktøy og diverse arbeidsutstyr i kummen.

– Det hele startet med at jeg fikk en henvendelse om å komme å se på en patentert løsning, som var ment til bruk for sikker nedstigning og evakuering i kum, forteller Martin Rud, en kjent figur med 27 års erfaring fra vann- og avløpsbransjen.

Etter en kort tenkepause bestemte Rud seg for å se nærmere på det nye nyutviklede produktet. 

– Etter testing og prøving bestemte vi oss for å satse på dette. Vi ser på dette som en fornuftig og god løsning som kan gjøre arbeidsdagen enklere og tryggere for alle som skal passere en kumring, forteller Rud, som har med seg Kari Svarthol i det nye selskapet.

Les mer på hjemmesiden