Slam fra rensanlegg kan kanskje bli mer nytting enn tidligere, men forskriftene er ikke tilpasset behovet

Skal lage en ny gass fra avløpsslam

Yorkshire Water vil se nærmere på en ny teknologi som skal hygienisere og rense kloakkslam ved hjelp av en metode som kalles forgassing. Prosessen produserer fire ganger så mye fornybar energi fra slam som dagens anaerobe prosesser, og skaper enorme besparelser på karbon og energi. Man håper den vil bidra til å bryte ned forurensninger, gi et bærekraftig alternativ til deponering av slam på land, og bidra til den sirkulære økonomien ved å produsere bærekraftige og brukbare biprodukter.

0

Hvis teknologien viser seg å funke, vil den ikke bare ødelegge skadelige forurensninger, men den vil også skape karbonrikt biokull, forglasset askestein og hydrogenrik syntetisk gass, som alle har en rekke bærekraftige bruksområder.

Prosjektet vil teste potensialet for at biokull kan brukes på en rekke forskjellige måter: i avløpsvannbehandling, for fjerning av fosfor; i mursteinproduksjon; å øke oppbevaring av vann og næringsstoffer i jord; og også for karbonbinding i jord.

Den sammensatte gassen som dannes er en blanding av hydrogen, karbonmonoksid, karbondioksid og metan, som kan brukes til å produsere grønt hydrogen med potensiale til å bli brukt som energikilde for behandling av avløpsvann. Det er potensial for bruk i flydrivstoff.

Dr. Danielle Hankin, leder for innovasjonsprogram, Yorkshire Water, sa: «Å konvertere kloakkslam til gass, biokull og askesteiner åpner for nye, mer bærekraftige bruksområder for dette avfallsproduktet. Vi er stolte av å foregripe endringer i lovgivning og forbrukerholdninger, ved å levere en banebrytende teknologi som gagner kunder, miljøet og fremtidssikrer vannindustrien.

Hun la til: “Når den er bevist, vil gassifiseringsprosessen produsere bærekraftige avløpsvannbehandlingsmedier og konstruksjonsmateriale, generere grønn elektrisitet og kunne skape høyverdiprodukter som biometanol, flydrivstoff eller hydrogen. Arbeidet vårt representerer et sentralt skritt i å drive Storbritannia mot en grønnere og mer ressurseffektiv fremtid.»

Prosjektet vil teste den kommersielle levedyktigheten av å påføre gassifisering på 100 prosent av kloakkslam for å ødelegge mikroforurensninger, inkludert per- og polyfluoralkylstoffer ved Yorkshire Waters demonstrasjonsanlegg for gassifisering i Huddersfield. I løpet av en 20-ukers periode skal avløpsslam tørkes og gasses i partier, første forsøk på å gjøre dette i stor skala.

Gassifiseringsprosessen produserer fire ganger så mye fornybar energi fra slam som dagens anaerobe prosesser, og skaper enorme besparelser på karbon og energi.

Bekjempelse av fosfor står også høyt på agendaen, og den estimerte bruken og kostnaden ved bruk av jernsulfatkoagulant anses som for høy, og stiger til 19 millioner pund i året innen 2025.

Prosessen som er bevist, kan enten brukes på individuelle renseanlegg eller i et sentralt knutepunkt. Behandlingen av slam vil hjelpe anleggene til å bli selvforsynte, og konsortiet foreslår at 80 prosent av energien i slammet vil bli omdannet til gjenbrukbar energi som driver anlegget. Det er anslått at hvert 10. tonn tørt slam vil produsere 8 megawatt varme- og gassenergi.

Overskuddsenergi kan brukes i andre deler av virksomheten eller selges eksternt, for eksempel for å drive boliger. Med Yorkshire Water alene som produserer 160 000 tonn tørt slam hvert år, er potensialet for energiproduksjon stort i regionen alene. Gassifiseringsprosessen ville i seg selv være energinøytral. Like viktig er imidlertid det faktum at alt slammet vil ha blitt konsumert og behandlet, slik at det ikke vil være noen faste rester som kommer tilbake til land, og alle forurensninger som mikroplast og for alltid kjemikalier som PFAS vil ha blitt trygt ødelagt.

Yorkshire Water leder Advanced Thermal Conversion (ATC) Gasification Technology-konsortiet, som inkluderer Enertecgreen (ETG), Queen’s University Belfast, Carbon Trust, Thames Water, United Utilities, Anglian Water, Scottish Water, Irish Water, Northern Ireland Water, Southern Water og Wessex Water

Kilde Aqua Tech