Demonstrasjon av compact pipe, som er et sammenfoldet nytt rør som trekkes inn i et gammelt. Under varme og trykk folder det seg ut og blir et nytt rør på innsiden av det eksisterende.

En hel dag viet rørfornying

Blant framoverlente kommuner og årvåkne borettslag er rørfornying blitt en del av verktøykassa, et velprøvd og rimelig alternativ til å skifte ut rør. De siste årene har metodene og produktene innen rørfornying utviklet seg med rekordfart. Nylig viet Olimb Rørfornying i Råde en hel dag til emnet, med både praktiske demonstrasjoner og foredrag om fordelene.

0
Det var stor interesse for demonstrasjonene, her fornyelse av bunnledning.

Både gravefrie metoder og rørfornying har bredt om seg i Norges land. Olimb i Råde har ikke bare vært en ledende utvikler på feltet, men er i dag også “storebror” i markedet innen rørfornying.

Nylig viet nettopp Olimb Rørfornying en hel dag til emnet, der et stort publikum kunne overvære en rekke foredrag og praktiske demonstrasjoner av de ulike metodene. 

– Vi ser at de mest erfarne kommunene driver kartlegging av rørnettet og identifiserer strekninger der rørfornying raskt vil kunne bidra til å redusere lekkasjer og sikre systemene. Det handler her om å prioritere de rørforbindelsene som trenger det mest. Der det ligger til rette for rørfornying vil dette gi raske resultater og mye redusert vanntap pr investert krone, forteller Roar Haugland, daglig leder for Olimb Røfornying Holding.

Jo mer urbant og krevende et prosjekt er, desto mer aktuelt er det å vurdere rørfornying fremfor graving. Med rørfornying følger heller ikke de mange ulempene for beboere, trafikk og næringsliv.

Herding av strømpe med UV-lys ved fornying av bunnledning

– Rørfornying kan nærmest sammenlignes med kikkhullskirurgi, det er moderne, skånsomme og minimale inngrep, legger Haugland til.

Den samme visa gjelder også for bygninger, og særlig i blokkbebyggelse hvor det har blitt stadig vanligere med rørfornying. Å fornye fra innsiden av gamle avløpsrør er et rimelig alternativ når rør fra baderom til bunnledninger begynner å vise aldringstegn. Løsningene er der allerede, og kvaliteten dokumenteres og garanteres. Spesialverktøy og nye materialer bidrar til at resultatet både er kvalitetssikret og garantert.

– I borettslag er det ikke uvanlig at enkelte har lagt mye penger i å fornye badet , mens andre ikke har prioritert det i samme grad. Da vil rørfornying kunne være både en rettferdig og rimelig løsning på å oppgradere fellesanlegget. Man går fra sluk og ut på egen felles regning, uten å berøre det enkelte bad, forklarer Haugland.

Hvis derimot alle skal ha nytt bad i samme slengen, kan man risikere å ende opp med å rive kostbart interiør og erstatte dette med noe mindre verdifullt. 

– Enkelte tror at å fornye alle bad i et borettslag øker verdien på en leilighet. Det stemmer som regel dessverre ikke, siden regninga gjør at felleshusleien gjør et kraftig byks. Stor felles gjeld legger en demper på budrundene, avslutter Roar Haugland, daglig leder for Olimb Rørfornying Holding.