Slamtømming av minirenseanlegg. Foto: Driftsassistansen i Viken.

Dimensjonering av små avløpsrenseanlegg

Veiledningen beskriver nye anbefalinger for dimensjonering av mindre avløpsanlegg. Veiledningen gir grunnlag for bestemmelse av anleggsstørrelse som skal sikre nødvendig hydraulisk kapasitet og tilstrekkelig behandlingskapasitet for organisk stoff, samt tilstrekkelig slamlagringskapasitet for mindre avløpsanlegg i spredt bebyggelse.

0

Denne uken ble det gitt ut en rykende fersk rapport fra Norsk Vann. Den er etterlengtet og gir veiledning i hvordan mindre avløpsrenseanlegg(også kalt minireneanlegg)bør dimensjoneres. 

Prosjektet har resultert i to utgivelser:
 
Veiledning for dimensjonering av mindre avløpsanlegg, som beskriver de nye anbefalingene for dimensjonering av mindre avløpsanlegg.

Veiledningen gir grunnlag for bestemmelse av anleggsstørrelse som skal sikre nødvendig hydraulisk kapasitet og tilstrekkelig behandlingskapasitet for organisk stoff, samt tilstrekkelig slamlagringskapasitet for mindre avløpsanlegg i spredt bebyggelse. Ved bruk av veiledningen skal man kunne:

  • Bestemme den største hydrauliske døgnbelastningen som kan forventes tilført avløpsanlegget i løpet av anleggets levetid, basert på tilkoblede bygningers beskaffenhet. Ut fra dette velge avløpsanlegg med tilstrekkelig hydraulisk kapasitet
  • Bestemme største ukentlige organiske stoffbelastning som forventes tilført avløpsanlegget i løpet av anleggets levetid, basert på tilkoblede bygningers beskaffenhet. Ut fra dette velge avløpsanlegg med tilstrekkelig behandlingskapasitet for organisk stoff
  • Bestemme behov for minimum slamlagringskapasitet for det valgte renseanlegget

    Veiledningen skal flyttes over til Vannstandard i form av krav og veiledning etter en åpen høring av kravene. Rapporten vil derfor ikke bli oppdatert, men holdes oppdatert og videreutvikles via Vannstandard.
  • Rapport som gir utfyllende informasjon om bakgrunn og underlag for den nye dimensjoneringspraksisen.

Du finner begge utgivelsene i Norsk Vanns bokhandel, sammen med et webinar, hvor innholdet i veiledningen presenteres.