I Storuman holder den nye behandlingen til i eget bygg. Nabokommunen Vilhelmina har nøyd seg med en containerløsning. Foto: Storuman kommune

To kommuner renser for legemidler

Nabokommunene Vilhelmina og Storuman i Västerbotten er i gang med rensing av legemidler ved de sentrale renseanleggene i løpet av sommeren.

0

Vilhelmina og Storuman er to av kommunene som har fått midler til investeringsprosjekter fra Naturvårdsverket, for reduserte utslipp av legemiddelrester og andre mikroforurensninger de siste årene. Anleggene er nå ferdige og klare for permanent full drift.

Det er ennå ingen lover og regler for rensing av farmasøytiske stoffer, men kunnskapen om at både flora og fauna kan påvirkes gjør at kommunene nå satser på å forbedre rensingen av avløpsvann.

Vilhelmina kommune har fått 10 millioner fra Naturvårdsverket for å kunne gjennomføre byggingen av renseanlegget. Arbeidet er startet og renseanlegget forventes å være i drift høsten/vinteren 2023.

Foto: Vilhelmina kommune

Kommunale avløpsrenseanlegg ble opprinnelig ikke bygget for å rense legemidler, men lett nedbrytbare medisiner brytes fortsatt ofte ned i dagens kloakkrenseanlegg. Tidligere var det ikke mulig å måle legemiddelrester, men i dag er det ganske god kunnskap om ulike metoder for både å måle og rense avløpsvann fra legemiddelrester.

Anlegget ved Storuman kommune ligger Stensele og er allerede i drift.

– Avløpsvannet som kommer inn i renseanlegget skal gjennom flere prosesstrinn for å rense ut legemiddelrestene som ligger i avløpet. Her er Storuman kommune i front. Dette er det første huset som bygges som fullskala farmasøytisk behandling sammen med entreprenørene vi hyret inn til arbeidet. Hovedentreprenøren Mellifiq ønsker å bruke huset og anlegget som visningshus, sier Robin Olofsson ved teknisk avdeling.

De store «tønnene» er fylt med sand og der skal vannet filtreres igjennom for til slutt å gå gjennom et kullfilter. Alle medikamentrester som tidligere gikk rett ut i elva Uman setter seg nå fast i filteret. Det endelige målet er å ha fullstendig legemiddelrensing integrert i den eksisterende prosessen.

Anlegget ved Storuman kommune. Foto: Storuman kommune

– Huset er bygget etter forholdene her i Norrlands indre og for å være mest mulig energieffektivt. All overvåking vil skje via digitale systemer inne i selve renseanlegget. For å spare på det kommunale drikkevannet tar anlegget såkalt spylevann direkte fra sjøen gjennom en ny brønn, på ett av bildene kan du se bøyene som brukes til inntak av spylevann, sier Robin Olofsson.