Modell av et nytt kommunalt høydebasseng som erstatning for fjellhall. Delt i fire separate enheter, som del av tilbud til en større norsk kommune.

Mer vanlig med delte høydebassenger

Norske kommuner velger stadig oftere å bygge doble høydebassenger, og flere vil trolig dele opp ytterligere. Både av hensyn til sikkerhet, vedlikehold og drift er det fordeler med å ikke ha alt vannet lagret på ett sted. Byggemessig kan store bassenger også være utfordrende.

0
Digerås høydebasseng. Orkdal

De siste årene har norske kommuner begynt å foretrekke å dele opp høydebassengene i to. Nå er det flere som vurderer å gå et skritt videre, slik mange industribedrifter allerede er i ferd med å gjøre.

 – Vi ser etterspørselen etter tvillingbassengerer øker, vi har allerede levert et tyvetalls tvillingbassenger, og trenden er klar, det er flere som vurderer å dele opp ytterligere. Vi er nå i dialog med flere byer og tettsteder hvor de ser på mange høydebasseng som et stort «batteri» som et alternativ til fjellhall. Denne løsningen bygger på det samme som vi i de senere årene har levert til landbasert industri, sier Gunnar Ristesund hos Brimer. 

Allerede i 2017 siden kunne VANytt rapportere at Spydeberg kommune i flere år hadde hatt to høydebassenger. Filosofien var at man dermed kunne holde forsyning uavbrutt selv om man skulle foreta renhold og vedlikehold. Ved å kunne gjøre dette uten å måtte bruke dykkere sparer man store beløp årlig. Også ved vedlikehold eller spyling av ledninger kunne man gjennom et ringsystem kjøre vannet motsatt vei fra alternerende bassenger.

Fugleaasen høydebasseng på Hitra

Brimer, som også leverer slike til industrien ser man en klar trend i at stadig flere kunder her velger f.eks. fire mindre bassenger.  Sikkerhet i vannforsyning er alfa og omega for effektiv og kontinuerlig produksjon. Mye tyder på at trenden også er på vei inn i drikkevannsforsyningen.

– De fleste framhever sikkerhet som et viktig punkt nå de vil dele opp. For selv om et av bassengene mot formodning må tas ut av drift har man et eller flere i bakhånd. Man velger da løsninger som sørger for av vannet sirkulerer og er friskt, men at man har full styring over vannet til en hver tid. Et annet moment er faktisk det byggtekniske. Ofte ligger det ikke til rette for et kjempestort basseng, og byggeteknisk er også store bassenger krevende, siden det blir store takspenn. Renholdsmessig er også store bassenger naturligvis mer krevende, sier Gunnar Ristesund hos Brimer.

Ristesund merker nå at kommunene er mer tilbøyelige til å bygge heller flere høydebassenger, og gjerne også på ulike steder i kommunen. Da har man vann i reserve og ved behov for spyling av rør eller reparasjoner har man større frihet til å forsyne med vann fra ulike kanter. 

– Vi ser det i industrien at det er viktig med backup. Vi opplever nå kommunene som mer offensive innen dette med hvordan de planlegger høydebassenger og vannforsyning. Vi anbefaler på dette som en bedre løsning for fremtiden, der det er viktig å beskytte og ha bedre kontroll på vårt viktigste næringsmiddel sier Gunnar Ristesund hos Brimer.

Etter drikkevanns-skandalen i Askøy har flere kommuner måttet se nærmere på sikkerhet i vannforsyning. Samtidig har Mattilsynet stilt høyere krav til beredskap, sikkerhet og kvalitet på drikkevann, med den konsekvens at mange kommuner er i ferd med å bygge nye høydebassenger.

Mange kommuner har likevel fortsatt bassenger bygget inn i fjell, og flere erkjenner nå at man er nødt å skaffe seg bedre kontroll med vannkvaliteten. Selv med mange meter tykke fjellmasser over bassengene viser det seg at det kan lekke skadelige organismer inn i systemene fra både ville og tamme dyr. 

Gismarvik Høydebasseng