KOFA: Haster med sanksjonsordning som fungerer

Det haster med å få på plass en sanksjonsordning som fungerer i praksis. KOFA mener det er fornuftig at de får tilbake sanksjonsmuligheten ved ulovlige direkteanskaffelser.

0

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) skriver dette i sin høringsuttalelse til forslaget om endringer i reglene om håndhevelse av regelverket for offentlige anskaffelser.

Null virkning 
Endringen i disse reglene 1. juli 2012 ble gjort av den rød-grønne regjeringen medførte at håndhevelsen av ulovlige direkte anskaffelser i praksis nærmeste har stoppet opp.
KOFA mener at dette er særlig uheldig fordi det her dreier seg om det alvorligste bruddet på anskaffelsesreglene. I tiden etter endringen har det vært domstolene som har ansvaret for å sanksjonere slike anskaffelser. I hovedtrekk tiltrer KOFA forslaget til regelendringer fra Nærings– og fiskeridepartementet. Imidlertid er de uenige når det gjelder spørsmålet om tilbakebetaling av klagegebyret ved vanlige, rådgivende saker.

Vanskelig å reversere men reduser gebyret
KOFA skriver i sitt høringssvar at dersom ethvert brudd på anskaffelsesreglene skal medføre tilbakebetaling, vil det kunne lede til en betydelig vidløftiggjøring av sakene med uønsket merarbeid for klageren, innklagede og klagenemnda. De skriver også at forslaget om at ethvert brudd skal lede til full tilbakebetaling, vil kunne føre til at sakene blåses opp fra klagers side, og at likt og ulikt anføres i håp om å få konstatert et brudd. Etter KOFAs oppfatning bør eventuelle utfordringer knyttet til saksbehandlingsgebyret i første rekke løses ved å redusere dette. KOFA er derimot enig i forslaget om at klageren skal få tilbakebetalt gebyret når KOFA konstaterer at oppdragsgiveren har foretatt en ulovlig direkteanskaffelse.
Her finner du høringsinnspillet fra KOFA