Logistikksjef Inger-Lise Moene og Morten Grønvik, formann utelager vil jobbe mer med logistikk i framtiden

Skal bringe logistikken til nye høyder

Norsk Wavin innfører mer prosess-basert logistikk i selskapet, ved siden av å sette enda mer fokus på kundens behov og forventninger. Utvikling av logistikkfunksjonene vil bli et viktig konkurransefortrinn ved siden av å bidra til bunnlinjen.

0

Hver dag ruller 30 fulle vogntog med varer ut fra hovedlager ved Norsk Wavin i Høland.
Hver leveranse spiller en viktig rolle for rørleggere og entreprenørers daglige arbeid over det ganske land.
For å sikre og videreutvikle evnen til å levere effektivt og til rett tid satser Wavin mer på logistikk, blant annet ved å ansette en logistikksjef i ny stilling.
– Volumet øker. Som fullsortiments-leverandør til både VA, VVS og infrastruktur vil kompleksiteten i våre leveranser også bli større. For å sikre kundeservice og utvikle logistikken i takt med behov og forventinger er dette nå satt høyt på dagsorden, forteller Inger-Lise Moene, nyansatt logistikksjef basert ved anlegget i Høland til VAnytt.
 

Morten Grønvik, formann utelager viser bruk av strekkodepistol, som inngår i all ferdigstilling av orde.

Systemene opp

Oppgaven er naturligvis å sørge for at transporten er riktig, optimal og slik kunden forventer. 
– Når kunden har bestemt seg for våre produkter er det bare en ting som gjelder. Det er å få de rette varene levert til rett tid, og til riktig kostnad for oss og for kunden, sier Moene. 

Fra en bestilling er registrert til varene er levert skjer det mange operasjoner og en rekke beslutninger tas. Moenes ambisjon er å utvikle logistikksystemene slik at det kan fylle morgendagens oppgaver. Hun vil arbeide vekselvis med ordrekontoret på Karihaugen og lager/produksjon i Høland. Wavin produserer nemlig ca. 50 % av sine varer i Norge.
Ved siden av å utvikle systemer skal det arbeides med opplæring av medarbeidere og partnere, nettopp for å styrke flyten i logistikken.

- Det forventes at vi er på hugget, ligger tett på kunden og lærer oss stadig mer om deres ønsker og behov. Logistikk er et spennende fag. Ved å beherske systemene skaper vi verdier for kunden og oss selv, sier Inger-Lise.

Lagersjef Sven-Tore Gangnes og Inger-Lise Moene har som ambisjon å logistikken til et enda høyere nivå.
 

Kunden i sentrum

Etter to måneder i stillingen er det tidlig for Moene å sette eksakte mål på hva ambisjonene blir på kort og lang sikt. Logistikk er ikke noe man endrer over natten, men kundefokus og raske prosesser er nøkkelord.

– Jeg opplever positiv stolthet og høy arbeidsvilje i hele selskapet. Det er alltid mulig å finne nye måter og bli bedre på, den som er ferdig utlært er ferdig. Noe begynner å krystallisere seg ut, sier Moene, som har et mål om å knytte avdelingen i Høland i et tettere kommunikasjon med ordrekontoret på Karihaugen.

- Kunden skal oppleves som en postitiv og aktiv partner hele veien, vil vi alle sette oss ned og jobbe på lag for å finne ut hvor det kan være mer å hente for å bli bedre til å betjene våre kunder, sier hun. 

Et viktig fokus er integrasjon mellom flyten av de egenproduserte varene og de man henter inn fra andre av Wavins produksjonssteder i utlandet.
– Vi har fra før arbeidet med lagerstyring og har ekstremt lav feilprosent på plukking av varer, dette har vi oppnådd med bruk av strekkoder, forteller lagersjef Sven-Tore Gangnes til VAnytt. 
Fra Norsk Wavins anlegg i Høland går det daglig 30 vogntog med varer. Halvparten av dette produseres ved anlegget.

Tid er penger
En viktig del at satsing på logistikk blir å knytte tettere kontakt med de ulike kundegruppene og grossistene.

– Målet er å skape flyt. Etter at en bestilling er gjort kan vi jobbe videre med ordren for å forbedre og sikre den. Vi bygger bestillingen slik at den vil gå rett for seg. Mye handler om tid. En entreprenør vil ha varene i riktig tid slik at jobben dere kan flyte riktig, påpeker Inger-Lise.
Å ta runden med de største kundene er en prioritert oppgave, å bli enige om nye felles krav og kriterier med avtaler vil gjøre samarbeidet bedre. 

– De gode holdningene er viktig ved siden av våre prosesser internt. I sum skal det sørge for at vi utvikler oss, sier Inger-Lise Moene.
Å arbeide med logistikk er ifølge Moene en uendelig prosess.
– Verden endrer seg, nye hjelpemidler skaper muligheter, kundens forventninger er i stigning og det er hard konkurranse. Kan vi se hvor kunden vil gå og følge hans ønsker har vi gode muligheter. I dag er pris og kvalitet viktig, men logistikk er det tredje element, og særlig når man leverer nøkkelprodukter og viktige komponenter til samfunnsmaskineriet, sier logistikksjef Moene.