Klimautfordringene stiller høyere krav til fordrøyning, her bruk av Wavisn Q-Bic på Lørenvangen i Oslo der fordrøyningsmagasinet er 173 kubikkmeter.

Klimautfordringene stiller nye krav til vannfordrøyning

– Klimautfordringene setter nye, store krav til entreprenører, arkitekter og byggkonsulenter, hevder seksjonsleder for klimainformasjon ved Meteorologisk Institutt, Hans Olav Hygen.

0

– Klimautfordringene setter nye, store krav til entreprenører, arkitekter og byggkonsulenter, hevder seksjonsleder for klimainformasjon ved Meteorologisk Institutt, Hans Olav Hygen. – De bør virkelig ta tak i hvordan vi skal håndtere nedbørsmengdene; fra vårregnet til de store regnskyllene vi har omtrent hvert femte år og den enda mer ekstreme nedbøren som kommer sjeldnere, men som kan gi store skader.

– Overvann og fordrøyningsløsninger er nå tema på nesten hvert eneste av Veidekkes prosjekter, forteller driftsleder Ragnar Borgevad fra Veidekke. Vi møter ham på Lørenvangen i Oslo, der Veidekke nå bygger en boligblokk med 250 leiligheter på tomten hvor det tidligere lå et industribygg.

Som de fleste boligprosjektene i Oslo nå til dags, er Veidekkes prosjekt en del av fortettingen her, og planene for området rundt er også ganske voldsomme. Etter hvert kommer det 1000 nye boliger på tomter som tidligere var preget industri og kontorbygg.

Fordrøyningsmagasiner er beste løsningen

– Dette skjer på et tidspunkt hvor problemer med overvann blir stadig mer aktuelt, sier Borgevad. – Ledningsnettet er gammelt og har ikke kapasitet til å ta unna alt. Overvann og fordrøyningsmagasin er faktisk et viktig tema på omtrent alle prosjektene vi har her i byen.

– Her er fordrøyningsmagasiner den beste og kanskje eneste løsningen, mener han. – Vi får tillatelse til å slippe en viss mengde vann ut på nettet, så derfor må størrelsen på magasinet beregnes i henhold til gjeldende krav. Her på Lørenvangen måtte for eksempel fordrøyningsmagasinet være på 173 kubikkmeter.

Fra betong til Wavins Q-Bic
– Det er første gang jeg har brukt Wavins Q-Bic på et prosjekt som dette, innrømmer han. – Jeg er vant til å bruke betongmagasiner, og her på Lørenvangen var også fordrøyningsmagasinet prosjektert i betong. Men så falt altså valget på Q-Bic, av ulike årsaker.

– Hvilke årsaker da?

– For det første fordi det er veldig enkelt å montere, svarer Borgevad. – To mann brukte kun to dager på å stable og montere Q-Bic kassettene. Betong krever mange flere arbeidstimer og store maskiner for å løfte på plass de 7 tonn tunge kumringene.

– For det andre krever betongringer mye større plass, forklarer han. – Dermed måtte vi ha tatt ut mer masse og gjort hullet større. Nå slapp vi unna med en mye smalere grop. Dessuten er grunnen så løs her at vi trolig måtte ha støpt en avlastende betongplate i bunnen til støtte for betongringene. Nå kunne vi bare avrette, legge ned fiberduken og stable Q-Bic’en oppå.

– Siden jeg ikke kjente til Q-Bic fra før, gikk jeg nøye gjennom brosjyremateriellet til Wavin og fikk uttalelser fra flere som hadde prøvd dette systemet. Jeg forstod at Q-Bic ville være en robust og solid løsning.

– Solid? Det er jo bare plast dette her, da.

– Joda, men kvaliteten på plasten spiller en stor rolle, parerer Borgevad. – Og den er meget bra på Q-Bic.

Her kommer også Vidar Handal inn. Han er produktsjef VA hos Wavin:

– Ja, Q-Bic er mer enn solid nok, fastslår han. – Du kan kjøre 20 tonns aksellast oppå Q-Bic kassetter som har 1,2 meter overdekning. De aller fleste steder holder dette i massevis.

Nye Q-Bic Plus er spesielt velegnet for boligfelt

– Nylig lanserte vi en ny utgave av Q-Bic, fortsetter Handal. – Den heter Q-Bic Plus, og er spesielt velegnet til overvannshåndtering for større bygninger og boligfelt. Den kan, i likhet med Q-Bic, stables og utvides i alle retninger: Sideveis, i høyden og i vinkel. Q-Bic Plus er uhyre rask og enkel å montere, faktisk over to ganger raskere å montere enn Q-Bic som til nå har vært markedets raskeste. Også tilkoblingen er mer fleksibel: På Q-Bic Plus kan du ha inn- og utløpet hvor som helst, og det er kjempeenkelt å foreta inspeksjoner av anlegget senere.

Totalkostnaden for Q-Bic var rimeligere enn for betong

– Jeg vurderte Q-Bic frem og tilbake lenge. Hele tiden fikk jeg meget god oppfølging fra Wavin, sier Borgevad. – De forklarte veldig bra hvordan Q-Bic systemet fungerte. Så enden på visa ble at jeg gikk for den.

– Pris er jo alltid viktig, og denne var i utgangspunktet høyere på Q-Bic enn på betong. Men så var det dette med kostnader i forbindelse med utgraving og montering, da. De er jo sentrale i dette regnestykket. Så da vi tok med dem, ble faktisk totalkostnaden på Q-Bic lavere enn på betong. Og det synes vi selvsagt er helt ok, sier Ragnar Borgevad fornøyd.