Randi Tofting (46) er ansatt som ny fabrikksjef hos Hallingplast AS.

Randi Tofting er ny fabrikksjef hos Hallingplast

Har vært prosjektleder hos Hallingplast siden 2014 og vil ha ansvaret for den daglige driften, mens daglig leder Steinar Tragethon i større grad vil jobbe med produktutvikling og innovasjon.

0

Randi Tofting har lang erfaring fra produksjonsledelse. Sivilingeniøren har vært produksjonsteknisk leder i bedrifter både i Norge, Sverige og USA. Før hun returnerte til Norge etter tolv år i utlandet, jobbet hun som fabrikksjef hos den svenske bensinpumpeprodusenten Wayne. Hun har vært prosjektleder hos Hallingplast siden september 2014.

Organisasjon
–Med ansettelsen av Randi får vi til en organisasjonsendring vi har ønsket oss lenge, sier daglig leder Steinar Tragethon. Dette gir oss muligheten til å satse enda mer på innovasjon. Randis lange og relevante erfaring gjør henne til en meget godt kvalifisert fabrikksjef. Men like viktig er det at vi traff et menneske med mange av de samme verdiene  som vi forvalter i bedriften, sier han.
–Hallingplast er en bedrift hvor man tenker fremover. Her er man ikke redd for å prøve nye ting, og det synes jeg er et attraktivt trekk ved en arbeidsplass, sier Tofting.

Solid bakgrunn
Bergenseren Tofting har tilbrakt mye tid i Hallingdalen gjennom oppveksten, og setter pris på alle mulighetene naturen byr på.
–Det er veldig godt å komme tilbake til Norge etter mange år i utlandet. Her får man liksom skikkelig natur, sier Tofting, som har måttet nøye seg med flate områder i Florida og Malmø de siste årene.
–Foreldrene mine har også slått seg til i dalen, og det er viktig for meg å være nær familien, avslutter den nye fabrikksjefen.