Fagerberg Norge og Sigum fusjonerer

Det nye selskapet heter Sigum Fagerberg AS, og vil være virksomt fra 1. mai 2015. Sigum Fagerberg AS satser på å føre videre det beste fra de to selskapene, og får dermed totalt sett et mer komplett produktspekter innen VA.

0

Fredrik von Wachenfeldt blir administrerende direktør i det nye selskapet. Han er i dag i denne funksjonen i Fagerberg Norge og kjenner bransjen godt. Alle ansatte blir med videre, og i tillegg utvides staben med nye folk på salgs- og servicesiden.
Wachenfeldt sier i en kommentar til VAnytt at man ser fusjonen som en fordel for kundene.
– Store deler av kundemassen har handlet både hos Sigum og hos Fagerberg, og sammenslåingen vil gi disse, og nye kunder et bredere produktspekter og færre å forholde seg til. Samlet kompetanse og flere servicetekniker vil i tillegg være en styrke for det nye selskapet, og en trygghet for kundene.

Større slagkraft
En større enhet vil klart være en fordel i et konkurranseutsatt marked. Spesielt i store VA-prosjekter vil det være viktig å ha anerkjente produkter, skolerte medarbeidere og en sterk økonomisk ryggrad.
Det vil være salgskontor og serviceverksted både i Sandvika og i Moss. Hovedlager blir liggende i Moss.
De ansatte har hele tiden vært med i prosessen rundt fusjonen, og samtlige er positive, spente og motiverte for å utvikle selskapet videre.

Naturlig steg
Både Sigum AS og Fagerberg Norge AS har i flere år vært viktige leverandører av ventiler, aktuatorer og instrumentering til industri, offshore, VA og kraftmarkedet i Norge.
Ideen om å slå selskapene samme ble unnfanget i de norske selskapene. Bakgrunnen var endringer i arbeidsstokken, i hovedsak på grunn av pensjonering. Da ledelsen evaluerte markeder og produktporteføljer i de to selskapene så de raskt at det i svært liten grad var konkurrerende produkter.