Går glipp av kronasje: Sarpsborg kommune mottar stadig henvendelser fra folk som har sluppet billig unna VA-gebyrer.

Mange i Sarpsborg har gratis vann og kloakk

Stadig dukker det opp nye abonnenter som i årevis har mottatt gratis vann – og i mange tilfeller også gratis kloakkrensing fra kommunen. Nå er tiden kommet for å hanke dem inn.

0

Vann og kloakknettet har i en årrekke blitt utvidet med stor hastighet, og dette går særlig på fritidseiendommer.
Men ikke alle hytter som har fått innlagt vann har gjort opp for tjenestene de har mottatt.
Nå ser det ut til at samvittigheten begynner å tre i fuksjon.
– Det kommer en jevn strøm av nye abonnenter som vil betale, vi velger å tro at dette skyldes forglemmelser fra rørlegger eller entreprenør, som ikke har gitt beskjed til kommunen, sier Ingrid Kongsbakk ved enhet Kommunalteknikk i Sarpsborg kommune.

Kundens ansvar
Hun synes det er bra at folk i økende grad melder i fra men understreker at det er kundens ansvar og gi beskjed når de kobler seg på kommunens nett og følge med selv at de betaler for dette.  
– De ser hva de betaler for på fakturaen de mottar, sier hun.
Når abonnentene ringer inn og melder fra om at de har mottatt uten å betale blir de pålagt å betale for tre år, som er foreldelsesfristen. Enkelte synes det er mye å betale for.
– Da spør jeg gjerne om hvor lenge de har hatt tjenesten, og da blir det som regel stille på telefonen, sier Ingrid.
I praksis vil dette si at det lønner seg å holde kjeft. Man løper ingen reell risiko ved å snylte. Kostnadene fordeles nemlig på alle abonnenter.

Ny offensiv
Kommunen har innledet en offensiv og jobber systematisk med dette for tiden. Målet er å sikre at alle som mottar tjenesten skal betale. På sikt vil dette lede til rimeligere vann og kloakkutgifter for alle.
– Det er ikke bare fritidseiendommer, selv om det er mest vanlig. Dette dreier seg om store summer, vi oppfordrer alle til å undersøke, man er selv pliktig til å si fra, sier Kongsbakk.
Ifølge kilder i Sarpsborg kommmune er det også forretningseiendommer og industri der man finner at det ikke foreligger avtale med kommunen, eller at vannmålere ikke fungerer. I begge tilfeller blir det snakk om estimert forbruk, og kun tre år tilbake i tid, på grunn av foreldelse.

Ikke kjent med
Rørlegger Ingard Langsholt har drevet virksomhet i Sarpsborg kommune i en årrekke, men kjenner ikke tilfeller av at folk med overlegg har nytt godt av VA-tjenester uten å betale.
– Det er en utfordring at hyttespørsmål og bebyggelse i spredte områder håndteres av byggesakavdelingen. Etter min mening bør alt som omhandler vann og avløp ligge til Vann og Avløpsavdelingen i kommunen, det vil trolig gjøre det lettere med kontroll.
Nylig ble det kjent at flere titalls hytter på Hvaler i flere tiår har mottatt offenlige tjenester innen vannforsyning ute å betale en øre. Kommunen går dermed glipp av store inntekter.

Klassisk problem
Erfarne VA-ingeniører VAnytt har vært i kontakt med kan fortelle at dette er et utbredt problem, og at det skyldes en kombinasjon av mangel på tegninger, dårlig kontroll og mangel på kobling av eiendomsdata med VA-data.
En av kommunene som var tidlig ute med å gjøre dette var Bærum.
– I Bærum gjorde man for en rekke år tilbake en fullstendig gjennomgang av kommunen, der man krysset bruksnummer på eiendommer med abonnementsregister i VA. Plustselig fant man store hvite soner på kartet, forteller Stig Stubberud, pensjonert mangeårig VA sjef i Spydeberg kommune til VAnytt.

Oslokuren
Oslo kommune foretok i fjor en stor oppgradering av kloakknettet i kommunen, gjennom det såkalte Midgardsormen prosjektet. Dette medførte en endring av trykkforholdene i avløpssystemene, og alle abonnenter ble informert og sjekket ut av kommunen. Da systemet ble satt i sving mottok kommunen en rekke henvendelser fra folk som fikk kloakken inn i kjellerrom.
I alle disse tifellene viste det seg at det dreide seg om tjuvkobling til avløpssystemet, med ditto på vannsiden.
Når noen urettmessig kobler seg på vann-nettet uten å melde ifra eller kobler seg til kloakke vil i praksis bli andre abonnenter belastet for de meste av forbruket, siden vann og avløp er et spleiselag.
I mange kommuner rapporteres det om lekkasjer på vann-nettet. En del at dette kan trolig kobles til abbonenter som ikke betaler for seg.