Thorjørn Larssen fra NIVA/Vannforeningen (til høyre) og Dordi Skjevling fra COWI/RIF delte ut Vannprisen 2015 til Asle Aasen. Foto: RIF

Asle Aasen ved Bergen Vann fikk Vannprisen 2015

Rådgivende Ingeniørers Forening og Norsk Vannforening har tildelt Asle Aasen årets Vannpris. Han er seksjonsleder vannproduksjon ved Bergen Vann. Aasen får prisen for sin innsats for å fremme vannfagene i Norge og andre land.

0

Det skriver Rådgivende Ingeniørers Forening i en pressemelding.
 
Årets prisvinner har bred bakgrunn fra rådgiverbransjen, foreninger og offentlig forvaltning. Han har vært foreslått som kandidat flere ganger.
– Asle Aasen har i hele sin karriere vist stor og engasjerende innsats for å fremme vannfagene, og særlig VA-fag i Norge og utenlands. Han har bidratt til å styrke vannbransjens renommé og kompetanse og har vært svært aktiv i faglige råd og komiteer, uttaler Rådgivende Ingeniørers Forening.

Asle Aasen har sin utdanning fra NTH/NTNU innen bygg med fordypning i VA-systemer og renseteknologi.
– Aasen har arbeidet 16 år som rådgivende ingeniør i ulike selskaper og 16 år i offentlig forvaltning, blant annet i Hedmark fylkeskommune, NORVAR og Bergen kommune. I ti år ledet han programmet Drikkevannsforskning 2000 i Forskningsrådet. Aasen tok initiativ til og var prosjektleder for boken «Det viktige vannet – Norsk vann og avløpshistorie», skrevet av Tor Are Johansen. Han har deltatt i utvikling og gjennomføring av TEKNAs vannforsyningskonferanser siden 1996, og har etablert og ledet Norsk Vannforening Vest siden 2003, skriver RIF i meldingen.

Om vannprisen:
Vannprisen er innstiftet av Rådgivende Ingeniørers Forening innen vann- og miljøteknikk i samarbeid med Norsk Vannforening. Den ble utdelt første gang i 1988. I år deles Vannprisen ut for 25. gang.

Prisen er en anerkjennelse for spesiell innsats innen vannrelaterte fagområder og kan gis til enkeltpersoner, firmaer, frivillige organisasjoner eller institusjoner. Prisen skal gis for spesiell innsats av vitenskapelig, teknisk, organisasjonsmessig eller administrativ karakter. Vinneren får en kunstgjenstand og et diplom, samt et reisestipend. Se mer om prisen her.

Det var i år ni kandidater til prisen. Sju av disse var enkeltpersoner og to var selskap eller organisasjoner.