Illustrasjonsfoto

ABB vil minske driftskost med 30 prosent på vannverk

ABB har gjennomført et pilotprosjekt med energistyringssystemet ABB Ability™ Electrical Distribution Control System hos det italienske vannverksselskapet Consorzio di Bonifica Veronese (CBV) som gir kraftig reduksjon i vedlikeholdstid og driftskostnader.

0

Som en del av ABB Abilitys digitale konsept, kobler energistyringssystemet elektroinstallasjonene til dataskyen og gir kunder sanntidsinformasjon og historiske trender som forbedrer kraftsystemets totalytelse.

ABBs digitale enheter, utstyr og løsninger og digitalklare tjenester muliggjør et kvantesprang innen industriell digitalisering. ABB Abilitys energistyringssystem benytter Microsoft Azure dataskyplattform for datafangst, databehandling og datalagring.

– Vi har utstyrt våre elektriske brytere med «ører og øyne» for å måle nøkkelparametere og koblet dem til dataskyen Microsoft Azure. Ved å benytte våre algoritmer bidrar vi til bedre beslutningsstøtte for kundene som muliggjør overvåking og styring av driften via et intuitivt og nettbasert brukergrensesnitt, sier Tarak Mehta, leder av ABBs divisjon Electrification Products.

– Prosjektet er et glimrende eksempel på hvordan ABB Ability skaper verdier for kunder. I tråd med ABBs Next Level-strategi bruker vi en industriell versjon av tingenes internett (IoT) og digitaliserer våre kunders anlegg for å redusere driftskostnader og energiforbruk.

Det italienske vannverksselskapet forventer at driftskostnadene skal reduseres med opptil 30 prosent og vedlikeholdstiden med inntil 40 prosent når ABB Abilitys energistyringssystem er rullet ut på alle deler av anlegget. Selskapets pumpestasjoner sikrer vannforsyning fra reservoarer til bondegårder i tørre perioder. ABBs løsning ble ettermontert slik at kunden kan samle inn data om anleggenes ytelser og overvåke energieffektiviteten og –kostnader online.

– ABB Abilitys energistyringssystem har muliggjort tilkobling av vårt eksisterende utstyr til dataskyen, noe som betyr at vi kan styre vannverket mer effektivt. Tilgjengeligheten av data gjorde oss kvalifisert til energieffektiviseringssertifikater verdt 24 000 euro uten bruk av tid og kostnader på en uavhengig, ekstern gjennomgang. Vi vil installere løsningen på flere dusin vanndistribusjonsanlegg og har estimert at vi kan redusere driftskostnadene med 30 prosent, forteller Riccardo Tosi, driftssjef for CBV.

ABB har også koblet vannverksselskapets vannkraftverk til dataskyen. Med fjerntilgang til alle data er det nå enklere for CBV å måle hvor mye energi som leveres til nettet og sikre rett strømkvalitet. Teknologien kan benyttes til fjernovervåking av mange anlegg. Brukerne kan også konfigurere og motta varsel når en unormal situasjon oppstår for å oppnå høyere effektivitet og produktivitet.

ABB Abilitys energistyringssystem kobles direkte til det elektriske systemet via en enkel og integrert arkitektur og benytter ABBs Emax 2 bryternes integrerte intelligens og tilkoblingsmulighet. Brukerne har tilgang til systemdata hvor som helst og når som helst, via smarttelefon, nettbrett eller PC.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er en pionér med ledende teknologi innen elektrifiseringsprodukter, roboter og drivsystemer, industriell automatisering og kraftnett, som betjener kunder innen energiforsyning, industri samt transport og infrastruktur over hele verden. I fortsettelsen av mer enn 125 års innovasjonshistorie, skriver ABB nå nye kapitler innen industriell digitalisering og er en drivkraft bak energiomstillingen og den fjerde industrielle revolusjonen. ABB er til stede i mer enn 100 land og har ca. 132 000 ansatte. www.abb.no