Vurderer grave- og pumpefritt under vei og jernbane 

0
Her skal vannet gå: Fire engasjerte studenter som skal være med og vurdere alternativer. Fra venstre: Guri Helene Kristiansen Knoph, Jan Kristian Nordli, Fredrik Varem Andersen og Kjersti Norheim.

Tradisjonelt har norske kommuner og vegvesen kun tenkt egne kostnader og gått fram som de har lystet, når de har hatt ønske om å krysse veier med rør eller annen infrastruktur. Trafikken har som regel måttet finne seg i det meste. Samtidig har man også valgt å installere pumper når avløp skal opp og fram, selv om mer miljøvennlige alternativer har vært mulige å finne.

Med gravefrie metoder og kreativ VA-teknikk i ermet tenker man seg imidlertid stadig oftere om før man setter i gang med stor anleggsvirksomhet. Nå skal fire studenter fra Høgskolen i Østfold trene seg i faget og samtidig hjelpe Sarpsborg kommune til å gjøre en vurderinger i forbindelse med to slike kryssingsprosjekter.

Under riksvei

Den ene del-oppgaven gjelder kryssing av riksvei mellom Sarpsborg og Rakkestad, tett på et handelsområde på Iseveien nord-øst i Sarpsborg kommune.
Ved eventuell graving vil det det oppstå forsinkelser i trafikken, som til tider er relativt stor, siden veien knytter Rakkestad og Sarpsborg kommuner sammen.

– Vi skal lage et godt beslutningsgrunnlag der de relevante forhold blir tatt med. I klartekst vil det si å sammenlikne løsninger for hvordan man skal legge nye ledninger (spillvann, overvann og drikkevann) under Rv 111 ved krysset ved Rådhusveien. Her har vi valgt å sammenlikne NoDig, ved bruk av styrt boring og tunnelering, med tradisjonell graving. I sammenlikningen tar vi hensyn til økonomi, miljø og samfunnskostnader, forteller Guri Knoph, en av studentene.

Under jernbane

Den andre delen av oppgaven handler om at det fra området Brusemyr og ned til Gjellestad skal vurderes å legge en dykkerledning for spillvann, som på grunn av at fallet er for lavt til å kunne legge ledning på selvfall. Denne ledningen må dimensjoneres, både for rør og oppsamlingstank.

– Det er ikke ønskelig å legge trykkledning med pumpe ettersom dette er en dyrere løsning med tanke på energi og vedlikehold. Vi syntes det var fint å få med denne beregningen og løsningen i oppgaven ettersom dette ikke er en del av pensum på skolen. Dette er for oss en ny spennende VA-teknikk, sier Knoph.

Samarbeid

Oppgaven har man fått av Sarpsborg Kommune, og i samarbeid med COWI, som er innleid av Sarpsborg Kommune.

– Oppgaven har vi kalt: “Nipa-prosjektet: Dykkerledning og kryssing av Rv 111”. Valgfaget vann- og miljøteknikk ved HiØ legger grunnlaget for oppgaven. Oppgaven skal leveres 8. juni og vi skal ha presentasjon av oppgaven under EXPO 15. og 16. juni. I forbindelse med bacheloren er det også opprettet et nettsted for oppgaven.

Miljøregnskapet inneholder beregning av CO2-utslipp knyttet til maskiner, transport og produksjon av materialer, samt svevestøv og NOx.