Vegard Steinde og Joacim Christiansen.

Yara overtar luktfjernebedrift

Yara har inngått en avtale om oppkjøp av Miljø-Teknologi AS. Selskapet, som er norsk og har spesialisert seg  på luft- og gassrensing. 

0

Miljø-Teknologi ble grunnlagt av familien Steinde i 1994 og har siden oppstarten vært en pioner innen gass- og luktreduksjon. Bedriften tilbyr en rekke egenutviklede teknologiske løsninger som for eksempel scrubbere, biofilter, fotooksidasjonsanlegg og aktive kullfilter. Miljø-Teknologi har levert over 2000 anlegg takket være deres unike serviceavdeling med 31 serviceruter i både Norge og Sverige. Deres veletablerte servicenettverk sikrer en god og pålitelig leveranse for kunden.

– I 1994 snakket nesten ingen om luktreduksjon, så vi har måttet både utvikle produkter og bygge opp markedet selv. Vi er svært fornøyde  med det vi har utviklet og bygget opp i løpet av disse 23 årene, og som nå kan videreutvikles og videreføres i internasjonale markeder, sier Vegard Steinde.

“Med dette vil Yara få et komplett tilbud av teknologier for identifisering, forebygging og fjerning av lukt og H2S i kommunal og industriell sektor”, sier Joacim Christiansen, Business Unit Manager i Industrial Nitrates i Yara.

Lukt er til sjenanse i nærmiljøet, og har i dag fått  et større fokus. Miljødirektoratet har derfor laget en luktveileder som Fylkesmannen bruker som veileder ved nye utslippstillatelser. H2S er gassen man  refererer til i sammenheng med avløpsanlegg Ettersom gassen både er illeluktende, giftig og etsende, skaper den problemer for kommuner og bedrifter som driver avløpsbehandling.

Yara har levert løsninger for kontroll av H2S i avløpsvannet i over 20 år og i de siste årene også tilbudt løsninger for reduksjon   av farlige og illeluktende gasser.

“Dette oppkjøpet gir Yara en enda sterkere posisjon  innenfor lukt kontroll og fullservicekonsepter. Dette vil gjøre det mulig for oss å hjelpe  kommuner og industrier rundt om i verden med å nå miljømålene sine på en pålitelig og kostnadseffektiv måte,” sier Christiansen.

Oppkjøpsprosessen skal ferdigstilles i september 2017. Miljø-Teknologi sitt team vil fortsatt betjene sine kunder fra sine kontorer i Skien.