Åpningen av bunnlastsperre Fagervold ble markert med befaring og snorklipping av statssekretær i Olje og energidepartementet, Kjell-Børge Freiberg og Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud i NVE. Foto: Erik Due/NVE

Tettstedet Kvam sikret mot skadeflom

Tirsdag 30. mai overleverte NVE det siste flomsikringsanlegget i Kvam til Nord-Fron kommune. Det er første gang et så stort anlegg av denne typen er bygget i Norge.

0

Ved en ny flom vil bunnlastsperre Fagervold holde tilbake opptil 100 000 kubikkmeter med jord, grus og steinmasser. Kvam sentrum er nå sikret på nivå med en 200-års flom.

– Bunnlastsperre Fagervold er unik i Norge fordi den er så stor. Den vil sikre 160 boliger, Dovrebanen, veier og annen infrastruktur. Nå vil flomvannet renner trygt gjennom Kvam sentrum og ut i Gudbrandsdalslågen, forteller vassdrags- og energidirektør i NVE, Per Sanderud

Åpningen av bunnlastsperre Fagervold ble markert med befaring og snorklipping av statssekretær i Olje og energidepartementet, Kjell-Børge Freiberg, ordfører i Nord-Fron kommune, Rune Støstad og Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud i NVE.

– Nord-Fron kommune er eier av anlegget og vil sørge for tilsyn og vedlikehold, sier Sanderud.

Bunnlastsperre forhindrer at vannet finner nye veier gjennom Kvam

I flomsituasjoner kan elva Veikleåa føre med seg mye løsmasser og store steiner ned den bratte Veikledalen. Veikledalen er i tillegg utsatt for jord- og flomskred som går ut i elva.

– Nede i Kvam sentrum flater terrenget og elva ut. Der blir massene liggende på elvebunnen. På kort tid kan elvebunnen bygge seg opp med flere meter og elva finner nye løp gjennom Kvam. Bunnlastsperre Fagervold skal forhindre at dette skjer igjen, forteller regionsjef i NVE, Petter Glorvigen

Tettstedet Kvam ligger på ei stor elvevifte der elva Veikleåa har utløp i Lågen. Kvam har ved flere anledninger vært utsatt for skadeflommer, senest i 2011 og 2013 som følge av intensiv nedbør. Bebyggelse, infrastruktur og eldre flomforbygning ble påført store skader, og mange beboere måtte raskt evakueres.

– Den siste flommen i Veikleåa tok med seg opp til 150 000 kubikk med masser. Det tilsvarer 15 000 lastebillass, forteller Glorvigen

Bunnlastsperre Fagervold er konstruert med en 12 meter høy betongkonstruksjon i midten og 30 000 kubikkmeter tilbakefylte masser rundt. Det har gått med over 5100 kubikkmeter betong og 9000 kvadratmeter er plastret med grov sprengstein.

Første spadetak for bunnlastsperre Fagervold ble tatt våren 2016 og har blitt gjennomført med en byggetid på bare 11 måneder. Hoved entreprenør har vært AF Gruppen Norge AS mens Norconsult AS har stått for planlegging, beregninger og tegningsgrunnlag. NVE Region Øst har fulgt opp som byggherre, med prosjekt- og byggeledelse.