Foreslår å fjerne forringelsesgebyret

LEDNINGFORSKRFTEN

0
Ketil Solvik Olsen Foto Ilja C. Hendel

Nasjonale krav til gravedybder og fjerning av forringelsesgebyret er blant endringene regjeringen ønsker i ledningsforskriften.

– Det er helt åpenbart at det å ha god infrastruktur for digital kommunikasjon er en del av hverdagen. Det å ha et mest mulig felles regelverk er for oss overordnet viktig, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da han og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner nylig la fram forslag om nye regler for ledninger i offentlig veigrunn, inkludert bruer og tunneler (ledningsforskriften – også kjent som «graveforskriften»).

Felles, nasjonale krav til gravedybde er blant forslagene. Det skal ikke kunne kreves større gravedybde enn 80 cm for ledninger som krysser eller går langs riksvei, og ikke mer enn 60 cm for andre veier. For rør med diameter inntil 125 mm som krysser eller går langs en vei eller i terreng ved siden av en vei, skal maksimal gravedybde være 40 cm.

– Jo dypere man graver, jo dyrere blir det. Det å få en enhetlig tilnærming i alle kommuner som gjør at bransjen lettere kan lage standarder og ikke må forholde seg til ulike regelverk for hver kommune tror vi er viktig, sa Solvik-Olsen.

Les hele saken på Anleggsmaskinen