Norconsult signerte kontrakt med Asker og Bærum Vannverk. Foran: Bård Hernes , Kari Østerud (ABV). Bak f.v.: Tom Baade-Mathiesen, Christian Serck-Hanssen, Hans Erik Lie (ABV), Jon Mobråten (ABV) og Per Øystein Funderud (ABV).

Norconsult skal bidra til bedre vannkvalitet i Asker og Bærum

Signert kontrakt med Asker og Bærum Vannverk IKS (ABV):

0

Norconsult har signert kontrakt med Asker og Bærum Vannverk IKS (ABV) for gjennomføring av forprosjekt for nytt vannbehandlingsanlegg.

Avtalen ble signert 1. september, og forprosjektet gjelder nytt prosesstrinn for fjerning av farge i råvannet på det eksisterende Holsfjordanlegget. Anlegget skal hovedsakelig være et fjellanlegg, og ved ferdigstilling vil anlegget gi bedre vannkvalitet til innbyggerne i Asker og Bærum. Forprosjektet bygger videre på det allerede gjennomførte skisseprosjektet «Holsfjordanlegget, utvidet vannbehandling – Forberedende arbeider for fargefjerning», også dette gjennomført av Norconsult.

– Etter en anskaffelsesprosess hvor vi mottok gode tilbud fra flere av Norges største rådgiverfirmaer, ble tilbudet fra Norconsult vurdert som det beste. Vi ser fram til å videreføre samarbeidet med Norconsult, sier prosjektleder i ABV, Per Øystein Funderud.

– Dette er et utrolig spennende oppdrag som vi virkelig gleder oss over å ha blitt tildelt. Asker og Bærum Vannverk har lang erfaring med vannbehandlingsanlegg i fjell, og Norconsult har landets største vann- og avløpsmiljø, med et sterkt fokus på moderne prosessløsninger. Vi ser frem til å videreføre det gode samarbeidet, og i felleskap utvikle solide, bærekraftige løsninger som gir god drikkevannskvalitet til Asker og Bærum, sier Jonny Ødegård, avdelingsleder for VA prosess i Norconsult.

Bedrer vannkvaliteten i Asker og Bærum
Holsfjordanlegget består i dag av inntaksledning i Holsfjorden, pumpestasjon og pumpeledning samt en overføringstunnel til Kattås. Vannbehandlingen foregår på Kattås, med klor og UV.

Holsfjorden er en svært god vannkilde, både når det gjelder kapasitet og vannkvalitet. I likhet med mange andre drikkevannskilder med overflatevann, har Holsfjorden hatt en negativ fargetallsutvikling. Dette vises ved en gul eller gulbrun misfarging av vannet, og skyldes høyt innhold av humus. Derfor har Asker og Bærum Vannverk besluttet å utarbeide et forprosjekt og en reguleringsplan for bygging av nytt vannbehandlingsanlegg.

Prosjektet er allerede i gang
Asker og Bærum Vannverk er et interkommunalt selskap, eid 50/50 prosent av Asker kommune og Bærum kommune. ABV eier Holsfjordanlegget, som har Holsfjorden som vannkilde og leverer drikkevann til hele Asker kommune og deler av Bærum kommune.

Teknisk forprosjekt er allerede i gang, og vil vare til høsten 2018. Kontrakten gir også Norconsult opsjon på detaljprosjektering med om lag to års varighet.