NoDig Challenge er endelig i mål!

Slipper trafikkorker og stengte gater

0
Å koble seg inn på et rør uten å måtte grave har vært utfordringen. Slik kan det gjøres.

– Det er viktig for oss i VAV å fremme og legge til rette for ny teknologi, og vi vil følge utviklingen videre og planlegger allerede prosjekter i Oslo, sa avdelingsdirektør Sigurd Grande i Oslo VAV under åpningen.

Hawle Water Technology var svært fornøyde med å ha oppfylt kravene som Oslo Vann og Avløp (VAV) har stilt i NoDig Challenge.

– Gjennom denne førkommersielle anskaffelsen, har vi nå utviklet en prototype som beviser at det er mulig å bore stikkledning fra kjeller til hovedvannledning – uten å grave, og det er vi svært stolte av» sier administrerende direktør i Hawle Water Technology Norge AS, Klaus Prucker. Det er Hawle som er hovedinvestor for prosjektet og i sin helhet eier løsningen.

Pådriver for NoDig Challenge i Oslo VAV, John Bjørningstad, viser frem den første fjernstyrte anboringen ved testfeltet på Ås

Til glede for byens borgere

– Med Hawle’s nye NoDig system slipper vi trafikkorker og stengte gater, anleggstransport med høyt CO2-utslipp og næringsliv som taper omsetning. Fordelene er mange, man sparer både tid, penger og miljø. Det er absolutt en samfunnsøkonomisk lønnsom løsning,  sa forretningsutvikler Borghild Teigland Folkedal i Hawle Water Technology. Hun roser Oslo VAV’s innsats i prosjektet.

– De har hele tiden stilt strenge men reelle krav for hva bransjen krever, og har vært en god sparringspartner i teknologiutviklingen. Vi har også hatt en svært dyktig produktutvikler i Techni og rådgivning fra fremtidige operatører av systemet gjennom Båsum. Vi er derfor sikre på at vi er på rett vei til å tilby markedet et produkt som har nærmest ubegrenset markedspotensiale.

Representanter fra Oslo VAV, Hawle, Techni og Båsum under markeringen av fullført NoDig Challenge.

Teknologi fra oljebransjen

Også teknologiutviklingsselskapet Techni er svært fornøyd med prosjektet. Techni har stått for utvikling av selve boresystemet, navigeringssystem og roboter. «Vi har hentet det beste fra to verdener og utviklet boresystemet fra bunn av. Å kombinere avanserte retningsstyrebare systemer fra oljebransjen med robuste og kostnadseffektive systemer for VA-industrien er ingen lett oppgave, men vi har fått det til. Mange teknologiske nyvinninger har blitt til underveis i prosjektet. Hovedutfordringen har kanskje vært å oppnå så høy presisjon i et boreprosjekt, når systemet skal være så lite som mulig.» sier prosjektleder og deleier i Techni, Harald Borgen.

Stikkledning og vannledning på testfelt

Konkurransefortrinn

Båsum Boring, som er en av Norges fremste entreprenører innen utblokking, har fungert som rådgiver i prosjektet. Når produktet blir tilgjengelig på markedet, sitter Båsum i førersetet.

– Vi ser på det som et konkurransefortrinn å være først i markedet med en slik miljøvennlig og tidsbesparende metode, samtidig som det også skaper et helt nytt marked for utblokking ettersom man nå slipper oppgraving på alle stikkledninger, sa avdelingsleder Dag Espen Båsum i Båsum Boring.

Detaljer fra påkoblingspunktet