Røret er bygget opp av et indre skikt, et mellomskikt og et ytre, her vist av Rickard Granath ved Uponors produksjonanlegg i Fristad.

Miljøvennlig flerlagsrør tar nye markedsandeler

Bedre slagfasthet enn PVC og enklere inspeksjon er fordeler som entreprenør og kommune legger vekt på. Miljøegenskapene har økende betydning for innkjøpere, særlig i større kommuner. Salget av flerlagsrør øker i Sverige.

0

Ved Uponors produksjonsanlegg i Fristad utenfor Borås har man produsert flerlagsrør siden 2012, og de siste par årene har man merket at etterspørselen er i ferd med å stige.

– Vi ser flerlagsrøret Ultra Classic gå bra nå. Salget øker mer enn den generelle veksten i markedet, det synes vi er positivt, sier markedssjef Rickard Granath til VANytt.

Polypropylen

Det er trolig mer enn en enkelt faktor som forklarer den økende etterspørselen, produktet skiller seg fra klassiske PVC rør på flere områder. Ultra Classic er laget i polypropylen, et materiale som er velegnet for avløpsrør i Norden. Vinterstid blir det ikke så sprøtt ved lave temperaturer som PVC kan bli. Et flerlagsrør vil heller ikke sprekke tvers gjennom dersom en entreprenør har et uhell. Det er et seigere, sterkere og lettere rør enn for eksempel massiv PVC, og naturligvis enklere å håndtere for en rørlegger, alt i alt et mer bruksvennlig produkt.

Polypropylen er også enklere å gjenvinne enn PVC. Stadig flere svenske kommuner styrer i dag bort fra PVC, en praksis som også har bredt seg til Norge.

Inspeksjon

En åpenbar fordel med flerlagsrør er at man kan gi det ulik farge på innside og utside. Classic Ultra har hvit innside, noe som gjør det inspeksjonsvennlig om man ved en senere anledning skal sende kamera gjennom.

Enkelte kommuner har begynt å legge vekt på karbondioksid-fotavtrykk. Siden et flerlagsrør har et porøst midtskikt er både vekt og materialforbruk lavere, dermed er også karbondioksid-fotavtrykket mindre.

– Jeg ser særlig i de større kommunene at det i ferd med å komme mer tydelige miljøkrav, sammen med kvalitetskrav til hvilke typer rør man velger å kjøpe inn. Det er også dannet en egen nasjonal faggruppe som arbeider med spørsmål om kvalitet på ledningsnett, forteller Granath.

Ulike standarder

Pr i dag bruker kommuner och byggherrer en rekke ulike standarder for miljøklassifisering. I Sverige finnes det flere slike, som «Byggvarubedömningen”, “Sunne hus”, «Basta”, «Svanen»  etc.

– Vi registrerer klart på forespørslene som kommer at vi får flere spørsmål om miljøegenskaper. Kommunene diskuterer tydeligvis også seg i mellom om hva som er gode valg, jeg regner med at det også har bidratt til endret innkjøpspraksis, sier Granath.

Dimensjonene som Uponor leverer ligger mellom 110 og 400 mm, og rørene brukes til vanlige avløpsanlegg. Dimensjonene det går mest av og som produseres i Borås er 110 og 160 mm.


Brede spesifiksajoner

Under innkjøp bruker kommunene som regel å definere rørtypen ved å bruke standard koder, såkalt AMA-koder. Ultra Classic ligger under koden ”PBB.5216 Ledning av PP-rör, fabrikatspecifika markavloppsrör, i ledningsgrav”.

Denne koden er relativt bred och flere rørtyper som lages i PP klassifiseres under denne koden. Ikke alle er flerlagsrør. Inkludert i kodene stilles det også krav om kvalitetsmerkeet Nordic Polymark. En annen faktor som kan ha bidratt til økende interesse for Ultra Classic er at man har vært ute og informert om hvor grundig disse flerlagsrørene er testet.

– Som alle andre rør er de grundig testet for alle de påkjenningene et rør skal tåle under bruk, så der er det ingen forskjell, sier Rickard Granath.