Hamid Rezei fra Assemblin har akkurat satt inn ny vannmåler ved en hytte på Hvaler. Foto John Andersen

Hvaler i teten på smart vannmåling

Om ikke lenge kan folket på Hvaler følge vannforbruket sitt med en app, og det blir mulig å oppdage lekkasjer før det blir store skader.

0

Hvaler har som en av landes første kommuner hatt automatiske smarte strømmålere, og gjennom sommeren 2016 ble det gjennomført et pilotprosjekt basert på en løsning hvor vannmålere kommuniserer med strømmåler.

Erfaringen fra piloten har vært meget positive, og i løpet av sommeren 2017 har man startet med å bytte ut alle vannmålere på Hvaler til ny automatisk og smart vannmåler. Denne vannmålere bruker den eksisterende målerfuksjonen som er knyttet til strømmåling.

Vannmåleren eies av hus- eller hytteeier og er av forskjellig alder og kvalitet. Eldre vannmålere betyr kostbar ekstern datainnhenting og manuelt internt etterarbeid. Med nye vannmålere blir innsamlingen av data mer effektiv. Den gjør det også mulig å oppdage lekkasjer før det blir store skader.

– Dette er et spennende prosjekt, vi har allerede satt inn 2000 nye smarte vannmålere på Hvaler, og vi har dermed 1000 igjen å bytte, sier prosjektleder Lars Petter Fjeldstad ved Assemblin Service Østfold, som utfører bytte av vannmålere og som har rammeavtale med Hvaler kommune.

I første omgang vil den nye løsningen ta over slik at den årlige avlesningen vil gå automatisk, og det jobbes også med løsninger hvor forbruksdata også fra vannmåler skal bli tilgjengelig på Hvaler kommunes hjemmeside.

Det er samtidig startet opp et forskningsprosjekt for å se på andre bruksmuligheter. For eksempel håndtering av feilmeldinger som denne smarte vannmåleren generer, det kan dreie seg om funn av lekkasje eller et plutselig stort forbruk som kan være forbundet med brudd/sprekk i ledninger hos kunde. Dette er områder som Hvaler kommune vurderer som meget nyttig og vi vil løpende holde innbyggere og hytteeiere oppdatert om fremdriften.

Fakta om smart måling
– Smart Energi – Hvaler er 100 % utbygd med AMS (automatisk måling og avregning) for strøm. Dette gir korrekte timespriser hele døgnet.
– Pr februar 2015 hadde kommunen ca. 4300 abonnenter på vann.