En tøff, allsidig problemløser

Den egner seg for de fleste forhold, trenger liten plass og tåler de fleste typer væsker. Godt beskyttet og vanntett jobber den i en mannsalder uten ettersyn. Hils på mr. spjeldventil Closed Bonnet.

0

Skyvespjeldventiler er av de eldste ventiltypene. Rent teknisk er de ikke som sluseventiler når det gjelder visse egenskaper, som f.eks. å kontrollere mengder som slippes gjennom. Men på en rekke områder er faktisk et spjeld et fullgodt og rimeligere alternativ til en sluse. 

– Enkelte har oppfatningen at skyespjeldventiler egner seg bare der det er behov for et skarpt spjeld for å skjære gjennom guffe. Takket være spjeldet er de jo velegnet for nettopp drittjobber: Slam, tyktflytende, korroderende og slipende medier. Men de kan faktisk brukes i mange sammenhenger! De har et minimalt trykkfall i åpen posisjon, er enkle å aktivere, lette og rimelige i innkjøp. De er på mange måter VA-praktikernes hemmelige våpen! Og når vi snakker om modellen som er lukket, også kalt Closed Bonnet, er det nesten barer fantasien som setter grenser for anvendelser, sier Stian Røen Johansen hos AVK.

Nettopp fordi modellen “closed bonnet” er beskyttet av metallplate og er vanntett er den mye i bruk også innen drikkevannsforsyning. Ofte blir den brukt i kummer og på steder der det er begrenset plass. 

– En spjeldventil av type “Closed Bonnet” er i tillegg 100 % lukket med pakninger og har dermed ingen kontakt med omgivelsene. Selve slusen blir heller ikke eksponert, og mediet kan dermed heller ikke bli forurenset utenfra. De fleste størrelser kan derfor leveres i standard godkjent for drikkevann. De blir ofte brukt når man skal fornye gamle installasjoner i kummer, der det ofte kan være liten plass, forteller Johansen.

At den er lukket gjør at den ikke sjelden plasseres under vann, som for eksempel på innsiden av demninger, både til tømming og til å kontrollere vannivået.

– Det sier jo en del at den kan stå i årevis under vann. Den kan naturligvis også graves ned. Skyvespjeldventiler brukes i dag overalt, og er blitt en universelt verktøy i vann og avløp. De kommer i epoxybelagt støpejern, rustfritt og i duplex, noe som ofte brukes i tunneller og i sedimentering eller slamlinjer på avløpsrenseanlegg, der det ofte er gasser, kjemikalier, salt eller andre aggressive forbindelser, forteller Johansen.

Som vanlige åpne spjeldventiler kan de utstyres med forskjellige typer aktuering. Det være seg elektrisk, hydraulisk, pneumatisk eller manuell.

– Fordi de er lukket er de også vedlikeholdsfrie, der smøring og mekanikk er innkapslet i huset, det gjør de svært rimelige i drift, forklarer Johansen.

Fakta: Toveis skyvespjeldventil serie XDB med tett, lukket topp (vanntett og vedlikeholdsfri) – også kalt closed bonnet – for undervannsinstallasjon og nedgraving. Ventilen er 100% tett i begge strømningsretninger. Ventilen er tilgjengelig med hus i duktilt støpejern, karbonstål og CF8M. Les mer ved å klikke på denne linken: https://www.avk.no/…/skyves…/hva-er-en-skyvespjeldventil

Ventilen blir presentert under Vann og Miljø