Det Hvite Hus har bedt om økt innsats for å sikre VA-systemene mot cyber angrep

Vil styrke forsvaret av VA-installasjoner

Biden-Harris administrasjonen ønsker å styrke både føderale og statlige innsatser for å fremme cybersikkerhetspraksis i VA-sektoren, å diskutere prioriterte hull i denne og understreker at behovet er stort for for at stater og vannsystemer gjennomfører umiddelbare tiltak.

0

Vann og avløpssystemene i USA er under konstant angrep. Biden-Harris administrasjonen har nylig oppfordret alle statene til å være med i et større samarbeid om sikkerhet mot cyber-angrep i sektoren.

Michael Regan, leder for EPA og nasjonal sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan for NSC, sendte nylig et brev til alle U.S.A. guvernører der man inviterer miljø-, helse- og hjemlandsansvarlige til å diskutere det presserende behovet for å beskytte vannsektorens kritiske infrastruktur mot cybertrusler. 

– Drikkevann og avløpsvannsystemer er en livline for lokalsamfunnet, men mange har ikke tatt i bruk viktige cybersikkerhetspraksiser for å hindre potensielle cyberangrep, uttalte EPA-leder Regan til media.

– EPA og NSC tar disse truslene veldig alvorlig og vil fortsette å samarbeide med statlige miljø-, helse- og hjemlandssikkerhetsledere for å håndtere den omfattende og utfordrende risikoen for nettangrep på vannsystemer, het det i en uttalelse.

National Security Council (NSC) og EPA oppfordrer altså alle stater til å bli med i denne dialogen for å drive fram hurtige forbedringer av cybersikkerhet på vann og avløp og forsterke samarbeidet mellom statlige og føderale enheter og vannsystemer.

I tillegg vil EPA bestrebe seg på å samarbeide med vannsektoren ved å danne en arbeidsgruppe for cybersikkerhet i vannsektoren for å identifisere handlinger og strategier på kort sikt for å redusere risikoen for nettangrep av vannsystemer over hele landet.

I tillegg til å vurdere de utbredte sårbarhetene til vannsystemer for nettangrep og utfordringene enkelte systemer opplever når det gjelder å ta i bruk beste praksis, vil denne innsatsen i sine overveielser forsøke å bygge videre på eksisterende samarbeidsprodukter, for eksempel “2023 Roadmap to a Secure and Resilient VA-sektor.

Biden-Harris administrasjonen håper at disse sektorovergripende innsatsene skal resultere i fremskritt som bedre vil beskytte nasjonens kritiske vanninfrastruktur mot cyberangrep. For informasjon om EPAs cybersecurity-program eller detaljer om det kommende møtet, besøk EPA’s Cybersecurity for the Water Sector website.