Styreformann Tore Rimmereid, tidligere konsernsjef Ragnhild Borchgrevink og ny konsernsjef Kjetil Wang-Hansen

Lederskifte ved Veas

Styret i Veas har, etter en grundig prosess, ansatt Kjetil Wang-Hansen (45) som ny konsernsjef etter Ragnhild Borchgrevink. Wang-Hansen har fungert i stillingen siden november 2023.

0

– Styret er svært tilfreds med hvordan Kjetil har utført jobben som konstituert konsernsjef disse månedene. Han kjenner alle deler av selskapet godt, og han har både kompetansen og engasjementet vi mener skal til for å lede Veas i en spennende tid fremover. Vi er veldig glade for at Kjetil har takket ja til stillingen, sier styreleder Tore Olaf Rimmereid i Veas.

Kjetil Wang-Hansen har vært en del av Veas siden 2015, da han ble ansatt som produksjonssjef. I 2022 gikk han over i stillingen som daglig leder i datterselskapet HOOP CO2 AS. Wang-Hansen har betydelig leder- og prosesserfaring fra Forsvaret og Aim Norway SF, et selskap innen vedlikehold av jagerfly og helikopter. 

– Jeg takker styret og ansettelsesutvalget for tilliten og gleder meg til å fortsette arbeidet for en renere Oslofjord og mer sirkulær verdiskaping sammen med alle dyktige kollegaer i Veas, sier Kjetil Wang-Hansen.

– Veas er et utrolig spennende sted å være. Her sørger vi for døgnkontinuerlig, effektiv og trygg drift av Norges største renseanlegg, parallelt med at vi driver forskning, utvikling og kartlegging av nye metoder, produkter og tjenester. Det er et privilegium å få lede laget som får til dette sammen, sier Wang-Hansen.

Om Veas – Norges største og mest avanserte renseanlegg

  • Veas eies av kommunene Oslo, Bærum og Asker og er Norges største og mest avanserte renseanlegg. 
  • I 2023 renset Veas 77,2 prosent av nitrogenet i avløpsvannet.
  • Veas’ overordnede mål er å levere maksimal samfunnsnytte. I praksis betyr det å jobbe for å skape verdier av de ressursene som finnes i avløpsvannet og tilby produkter som samfunnet trenger.
  • Avløpsvann fra rundt 800.000 personer blir transportert via Veas-tunnelen fra Oslo, gjennom Bærum og til renseanlegget på Bjerkås i Asker. Veas renser også avløpsvann fra Nesodden kommune og har nylig inngått avtale om å rense avløpsvann fra Frogn kommune.
  • Renseanlegget ligger i fjell og er i drift hele døgnet, året rundt. Veas har 104 ansatte, inkludert lærlinger og personer i arbeidstrening.
  • I 2022 endret Veas selskapsform og ble et aksjeselskap, eid av Oslo, Bærum og Asker kommuner. Veas-konsernet består av morselskapet Veas AS og datterselskapene Veas Selvkost AS og de to kommersielle selskapene Veas Næringspark AS og Veas Marked AS.