Flyfoto over Lomma. Foto: VA Syd

Bygger ny sentral avløpsrensing

Det regionale avløpsrensesystemet Maxima skal håndtere avløpsvann fra 700 000 mennesker sørvest i Skåne. Det er en nødvendig og stor satsing som gjør at flere mennesker kan bo og jobbe i regionen. VA SYDs forbundsråd sender nå ut en investeringsavtale til deltakerkommunene Burlöv, Lomma, Lund og Malmö.

0

Befolkningsvekst, miljøkrav og klimaendringer gjør at infrastrukturen for avløpsvann i Sørvest-Skåne må bygges ut og moderniseres. Et felles system på tvers av kommunegrensene gjør at flere kommuners behov kan dekkes på en kostnadseffektiv måte.

– Maxima er en felles, regional løsning som møter behovet for bærekraftig avløpsrensing for VA SYDs medlemskommuner Burlöv, Lomma, Lund og Malmö. Til syvende og sist handler det om at flere skal kunne bo og jobbe i vår region også i fremtiden, sier Magdalena Beck, styreleder i VA SYD foreningsstyre.

Maxima skal møte de aktuelle kommunenes behov for tilstrekkelig og robust langsiktig avløpsrensing ved Sjölunda avløpsrenseanlegg. Maxima omfatter medlemskommunene Burlöv, Lomma, Lund og Malmö men vil også ta imot avløpsvann fra deler av Staffanstorp og Svedala kommune. Renseanlegget skal håndtere avløpsvann fra 700.000 mennesker, mot dagens 350.000.

Behovet for å utvide og oppgradere eksisterende infrastruktur for vann og avløp er stort i hele Sverige. Bransjeorganisasjonen Svenskt Vatten mener det nasjonale investeringsbehovet tilsvarer 31 milliarder svenske kroner per år, de neste 20 årene eller så.

Å bygge Maxima er beregnet til å koste 17,5 milliarder svenske kroner frem til 2035. Kostnaden skal fordeles på en rettferdig og bærekraftig måte mellom kommunene som nyter godt av anlegget.

– Investeringer er nødvendig for å møte samfunnets behov. Når vi gjør det sammen, optimerer vi ressursene og forbereder oss på fremtiden samtidig som vi reduserer belastningen på miljøet, sier Anna Uth, fungerende forbundsdirektør i VA SYD.

Investeringsavtalen er nå sendt til kommunene. VA SYDs forbundsråd har godkjent investeringsavtalen og besluttet å sende den videre til godkjenning i kommunestyrene i Burlöv, Lomma, Lund og Malmö. Det ventes avgjort før sommeren. I mellomtiden fortsetter VA SYD med planleggingen av å bestemme den endelige traséen for kloakktunnelen som skal kobles til Sjölunda avløpsrenseanlegg fra nord.

Maxima inkluderer et nytt Sjölunda renseanlegg i Malmø med nye utslippsledninger i Öresund, en ny stor pumpestasjon ved Sjölunda, en avløpstunnel under Malmø og en tunnelforbindelse fra nord for kommunene Burlöv, Lomma og Lund. Sjölunda renseanlegg skal kunne rense avløpsvann fra 700 000 personer (820 000 personekvivalenter) og være tilpasset for å takle økt havnivå og for å kunne bygges ut etter fremtidige behov. Foreløpig byggestart er 2027 og hele systemet forventes å være operativt i 2035. Relaterte linker maxima.vasyd.se