Borghild T. Folkedal og Martina B. Svedahl blir møteledere under Hallingtreff 2018. Begge har lang erfaring i VA-bransjen, men debuterer som møteledere. Det blir garantert underholdende og spenstig. Foto: Odd Borgestrand

Alt klart for det 21. Hallingtreff

MIRA-prosjektet. Vanntap og utfordringer for vekst. Hallingtreffet tar som vanlig opp viktige temaer. Treffet arrangeres denne gang av Hallingplast AS i samarbeid med Rørinspeksjon Norge og Scandinavian Society for Trenchless Technology (SSTT).

0

Det inviteres til Hallingtreff for 21. gang, og under dagene 10-12. januar er det satt av totalt 250 plasser på Vestlia Resort på Geilo for de som ønsker å være med på dette populære treffet for vann- og avløpsbransjen.

Populært
– Hallingtreffet er populært langt utenfor landets grenser, og er kjent som «praktikernes arena», der alle aktører i verdikjeden er velkommen. Det blir dermed kvalitet i alle ledd, forsikrer Borghild T. Folkedal, som er ny i ledelsen av arrangementet.
Her møtes hele spekteret av bransjen. Leverandører, entreprenører, ledningseiere, vannverksdrifter og andre representanter fra kommuner og offentlige etater.
– Vi har satt sammen et bredt og godt program, som treffer godt med utfordringene som bransjen har i Norge i dag. Det spenner seg fra det hverdagslige til innovasjon og fremtidens løsninger, forteller Folkedal, som har fått med seg VA-ingeniør for Vann og miljø i Asplan Viak, Martina Bergh Svedahl som møteleder.

MIRA-prosjektet
Årets konferanse vil spesielt sette søkelyset på det store MIRA-prosjektet som har en ramme på 550 millioner kroner.
MIRA IKS er et interkommunalt selskap som fra 1. januar 2015 overtok ansvaret for avløp og rensing i kommunene Gjerdrum, Sørum og Fet. Det skal legges ned 35 km ledningsnett og bygges 7 pumpestasjoner og 4 fordrøyningsbasseng. 24. november åpnet renseanlegget på Tangen i Sørum kommune.
–  MIRA er et stort og tverrfaglig prosjekt og vi vil i et litt annerledes presentasjonskonsept vil vi få et godt innblikk i den forberedende og gjennomførende fasen sett fra ulike ståsted. Her vil både kommunen, entreprenøren og leverandøren fortelle om sine erfaringer, forteller Folkedal.

Vanntap og vekst-utfordringer
Det vil bli en egen sesjon med innblikk i kommunenes hverdag og konferansedeltakeren får høre om hvordan Narvik har redusert det store vanntapet i kommunen. Et annet viktig tema som vil bli belyst er vekstutfordringer i forbindelse med store prosjekter som Mongstad-utbyggingen i Lindås kommune utenfor Bergen.
–  Det blir også tid til en liten reise over landegrensene til den svenske kommunehverdagen samt at det settes fokus på innovasjon i VA-bransjen gjennom å se på prosjektsamarbeid med Innovasjon Norge.

Nytt samarbeid
Hallingtreffet starter med fabrikkbesøk ved Hallingplast AS på Ål i Hallingdal, mens konferanse-delen arrangeres på Vestlia Resort på Geilo. Treffet arrangeres denne gang av Hallingplast AS i samarbeid med Rørinspeksjon Norge og Scandinavian Society for Trenchless Technology (SSTT). Fredag formiddag vil RIN og SSTT ta ansvar for det faglige programmet i fellesskap. Det legges opp til at flest mulig deltakere skal ta toget også i 2018-utgaven. Tog fra Bergen og Oslo møtes på Ål stasjon, og derfra er det kort vei til Hallingplast sine produksjonslokaler. Togbilletten er inkludert i konferanseavgiften, og turen er en viktig del av det sosiale aspektet, understreker Folkedal

Påmelding skjer på egen hjemmeside hallingtreff.no