Digitalisering kan gir mer bærekraft

Årets VA/VVS møteplass fokuserer ikke på VVS eller VA, men på bransjens to viktigste utfordringer og samtidig muligheter: Digitaliseringen og det grønne skiftet handler om en utvikling som går stadig raskere og på andre arenaer enn tidligere.

0

Leder vi utviklingen, eller henger vi bare med?
Dette er hovedspørsmålet som stilles årets VA/VVS møteplass onsdag neste uke.
En rekke foredragsholdere skal stiller viktige spørsmål til bransjen om hvordan man skal møte disse utfordringene.

Snur opp-ned 
Skal byggebransjen holde tritt med den teknologiske utviklingen, holder det ikke å flikke på gamle modeller og løsninger?
Statsbygg er som en av de største byggherrene en premissegiver for utviklingen. Derfor involverer de nå en rekke aktører for å utvikle nye metoder for planlegging, bygging og drift av heldigitale byggeprosjekter; løsninger som tar høyde for teknologiske nyvinninger og arbeidsprosesser som vi ikke kjenner til i dag – DIGIBYGG. Hvordan vil dette påvirke din bedrifts hverdag? Hva skal vi bidra med? Hvordan skal vi tenke? Dette er budskapet som Jan Myhre fra Statsbygg  skal utvikle i sitt foredrag.

Leverandørene
– Hva kan vi som leverandør gjøre for å effektivisere prosessene for kundene i hele verdikjeden – fra valg av produkt til vedlikehold og oppfølging. Utfordringer med ulike digitale plattformer og oppdateringer av produktinformasjon i flere databaser. Hvordan vil den digitale transformasjonen påvirke oss som leverandør, spør Per Ivar Søfteland, leder for GPA Flowsystems.
– Vi har hatt et prosjekt i to år nå hvor vi har jobbet med å definere mål som har bærekraftperspektiv over seg. Vi har identifisert målbare parameter blant annet innen energieffektiviseringsprosesser og renseprosesser, forteller Yngve Wold, assisterende direktør i Norsk Vann – en interesse- og kompetanseorganisasjon for vannbransjen i Norge.

Digitalisering og det grønne skiftet.  VA/VVS Møteplass på Fornebu 24.-25. oktober. Se program