Tar vannprøvene på egenhånd

Prøvetaking kan programmeres til å skje ved faste tidspunkter, ukedager, mengdeproporsjonalt eller ved spesifiserte hendelser.

0

Sigum Fagerberg lanserer en ny serie helautomatiske vannprøvetakere fra den tyske produsenten Maxx. Prøvetakerne sikrer nøyaktige, pålitelige og dokumenterbare vannprøver for vann, avløp og industri.

Bærbare og stasjonære
Det tilbys både batteridrevne portable enheter, stasjonære enheter for fast montering og mulighet for å skreddersy løsninger etter kundens behov. Prøvetaking kan programmeres til å skje ved faste tidspunkter, ukedager, mengdeproporsjonalt eller ved spesifiserte hendelser.
– Man kan velge om prøver skal gå i samme flaske (snittprøvetaking) eller om vannprøvene skal fordeles over flere flasker. Justering av prøvevolum er enkelt. Maxx prøvetakere leveres med opptil 24 prøveflasker med volum fra 1 liter og opp til 25 liter. Prøvekammeret kan utstyres med kjøling og automatisk distribusjon mellom prøveflaskene, forklarer produktansvarlig Stig Johansen hos Sigum Fagerberg,

Smart backup
Om man ønsker en backup (f.eks vannprøver fra siste 24 døgn), kan prøvetakeren utstyres med kjøling, automatisk tømming og rengjøring av eldste prøveflaske.
Når alle prøveflaskene er fulle tømmes og rengjøres den første flasken og står klar for å ta imot nye prøver. På denne måten sikrer man automatisk at prøver blir tatt om behovet for en senere analyse skulle oppstå. Maxx prøvetakere har enkel og oversiktlig betjening.
En vannprøve kan foretas når som helst ved et tastetrykk, eller helautomatisk uten personell til stede.
– Disse produktene har vært tilgjengelige i Sverige og Danmark, nå er de kommet til Norge og de har fått en god mottakelse, vi har nylig fått bestilling på et par enheter til et stort renseanlegg på østlandet, vi satser på å komme tilbake med mer informasjon fra dette anlegget ved en senere anledning, sier Stig Johansen ved Sigum Fagerberg.