Gjengen fra Xylem på dugnad langs Alnaelva

Dobbel dugnad for rent og trygt vann til verden

XYLEM WATERMARK

0

Rent vann er ingen selvfølge i store deler av verden. Hundrevis av millioner av mennesker mangler tilgang på rent vann. Det brukes enormt med tid på å samle vann til personlig forbruk og hundrevis av millioner med skoledager går tapt pga sykdommer relatert til dårlig vannkvalitet. Mange dør dessuten som direkt årsak av dårlig vann.

Kristiansandsavdelingen under deres dag på Odderøya

En god sak
Xylem Watermark er et organisert veldedighetsarbeid som drives av de ansatte i Xylem over hele verden. Arbeidet foregår ved at man hjelper lokale foreninger med dugnader til gode formål; eller deler velferdsgoder. Xylem betaler inn en sum som takk for innsatsen, og midlene går til å skaffe vann til verdens mest trengende. I prosjektene man gjennomfører i den tredje verden samarbeider man med profesjonelle internasjonale hjelpeorganisasjoner.
– Dette er en stor dugnad som forener oss i en god sak. Den gjøres av Xylem kontorer over hele verden, og i Norge er våre ansatte gjerne med på lokale dugnader som finansierer prosjekter i mange land. Man gjør både en innsats for lokalmiljøet og Xylem belønner dette med å skaffe vann til flere, sier Rune Østfold ved Xylem Water Solutions Norge.

Rydder ved vann
I Norge har Xylem særlig være dyktige på det frivillige arbeidet, og i oktober var man for andre gang ute og ryddet langs Alnaelva i Oslo. Tidligere på vårparten gikk man rundt Østensjøvannet og ryddet. Flere avdelinger som i Kristiansand og Bergen hadde da sitt våtmarks- og nærområde i fokus der man ryddet langs vannveiene.
– Dugnaden gjøres i arbeidstiden. I dugnadene bidrar vi også lokalt ved å bistå de mange lokale foreninger som arrangerer dette. Ved Alnaelva skjedde det den 13. oktober, det var dagen etter at det hadde vært lysvandring og fest langs elva. Det var mange lysbokser som ble samlet opp, forteller Østvold.

Julen 2016 valgte alle ansatte å gi sin julegave som penger slik at de var sikret å få bygget et «eget» vanntårn som i dag står i landsbyen Tawagan på Filippinene.

Hele verden
Bidraget går til ulike prosjekter over hele verden. Eksempelvis har Xylem de siste ti år gjennomført mer enn 930 konkrete prosjekter som har sørget for rent og trygt drikkevann til en halv million mennesker. Det har involvert hele 2,7 millioner mennesker i 27 land.
Julen 2016 valgte alle ansatte å gi sin julegave som penger slik at de var sikret å få bygget et «eget» vanntårn som i dag står i landsbyen Tawagan på Filippinene.
– Det er utrolig å se hvordan slike vanntårn hjelper et lokal samfunn til å få rent vann. Disse reises i forbindelse med skoler, slik at barn har rent vann og lærer om hygiene, samtidig kan de ta med seg rent vann hjem om kvelden. Med dette sparer de mange timer med gåing for å finne vann senere på kvelden.
– Vann er verdifullt og Xylem ønsker å gjøre en forskjell med sitt engasjement. Jeg tar av meg hatten for våre ansatte, sier Østvold.
Les mer her