Kan ta raskere vannprøver

Sigum Fagerbergs utvalg av vannprøvetakere er stort, og nå lanseres de en forbedret versjon av den vegghengte modellen TP5W. TP5W er en enkel og robust prøvetaker som henges enkelt på veggen.

0

Den kan levere vannprøver til et fritt utvalg av prøveflasker eller containere og kan benyttes sammen med frittstående kjøleskap om ønskelig.

For å kunne ta en enkeltstående prøve raskt og enkelt, er prøvetakeren nå utstyrt med en hurtigknapp som omgående tar en prøve uavhengig av programstatus.

Knappens funksjon er programmerbar og kan om ønskelig knyttes opp mot andre funksjoner som program start/stopp eller pause.

TP5W har fra før et enkelt oppsett med tastatur og display med skandinavisk språk, og gir vannprøver både pr tidsenhet, mengdeproporsjonalt eller på signal.

Som standard leveres prøvetakerne med vakuum prøvesystem for opptil 5 m sugehøyde, men som opsjoner kan det leveres kraftigere vakuumpumpe, slangepumpe, eller berøringsfrie elektroder for bruk ved korrosive medier som sigevann fra avfallsstasjoner, industri o.l.