På bilder ser vi kommunens prosjektleder Lars Philip Olaussen, byggelederen fra HRP, Arne Olav Kleiven og Marius Knørr Gabrielsen

Lillehammer kommune bygger nytt vannverk

Bygger med god sikring til flomsonen

0

Lillehammer vannverk skal bygge nytt og flomsikkert vannverk. Antatt pris på prosjektet er beregnet til rundt 270 millioner kroner. Torsdag 15.11.18 var det oppstartsmøte for prosjektet.

Lillehammer kommune skal bygge nytt prosessanlegg for drikkevann, i trygg distanse til Lågens flomsone.

Det skriver HR Prosjekt som står for byggeledelsen for anlegget, i en pressemelding.

– Vi mangler per i dag et prosessanlegg som fjerner jern og mangan fra vannet. Dette gir oss store utfordringer i ledningsnettet. Det har tidvis både ført til belegg i ledningene og brunt vann, sier kommunens prosjektleder, Lars Philip Olaussen.

Mulighetene for å bygge ut eksisterende vannverk er, ifølge meldingen, vurdert, men konklusjonen var at dette ikke ville være lønnsomt. En slik utbygging ville heller ikke gi et mer flomsikret anlegg. Det nye bygget flyttes 35 høydemeter opp fra Lågen i forhold til dagens anlegg. De grunnvannsbrønnene som i dag gir vann, vil fortsatt være vannkilden.

– Med den nye løsningen vil bygget for prosessanlegget komme ut av flomsonen, sier Olaussen.

Sweco har siden i januar i år arbeidet med detaljprosjekteringen for oppføring av nytt bygg og en egen entreprise for prosjekttekniske for vannbehandlingsanlegget. Gruppen som skal lede prosjektet, ble startet tidligere denne uken, og det skal, ifølge pressemeldingen, komme en utlysning av anbudet like etter nyttår med byggestart i mars/april 2019.

Om to år skal det nye vannverket settes i drift, i følge HR Prosjekt.