Ecobloc under bygging.

Mer fleksible løsninger for overvann vinner terreng

Fordrøyning av overvann er som regel langt billigere enn å bygge et eget nett. EcoBloc fra Graf er et system som vinner terreng i Norge innenfor bygging av fordrøyningsbassenger i grunnen. Systemet består av mindre enheter, som gir større frihet i bygging og bedre utnyttelse av plassen. Nylig ble EcoBloc tatt i bruk ved Rema 1000 lager på Vinterbro.

0

Systemet EcoBloc fra Graf har ulike bruksområder: Infiltrering av regnvann, fordrøyning eller magasinering av regnvann og overvann. Et prosjekt der EcoBloc nylig ble tatt i bruk er fordrøyning av overvann under en parkeringsplass ved det nye sentrallageret for Rema 1000 på Vinterbro.  Entreprenør Hæhre Isachsen bygget her et magasin med volum på 1500 kubikkmeter, fordelt på to magasiner med om 425 kvadratmeter hver.

– Det kommunale nettet har ikke kapasitet til å ta imot alt vannet som samler seg opp i området, og dermed ble et fordrøyningsmagasin valgt som løsning, forklarer Frank Wilhelmi hos firma Wilhelmi AS, som distribuerer EcoBloc og Graf produkter i Norge.

Første trinn i byggingen er å legge et lag med EcoBloc Inspect Flex, som gir god tilgang til inspeksjoner og høytrykkspyling når det er behov for dette. Deretter ble det bygget totalt tre høyder med EcoBloc Max. Disse modulene er lette å stable, de kommer nærmest som «eggekartonger», og en semitrailer tar med seg et volum tilsvarende 370 kubikkmeter. Magasinet til Rema 1000 blir forseglet med en membran, som forhindrer at vannet slipper ut av systemet på en ukontrollert måte. Hele hensikten med magasinet er nettopp å slippe ut vann i begrensede mengder og på en kontrollert måte

– Med økende forsegling avbryter vi et naturlig kretsløp og senker grunnvannsnivået. Dette tar Graf med i sine beregninger med sine infiltrasjonssystemer. Rørsystemer og renseanlegg blir avlastet gjennom det vi kaller desentral filtrering av nedbør, forklarer Wilhelmi.

Rema 1000-bygget blir plassert på oversiden av dagens Rema 1000 lager på Vinterbro. Tomtearealet er på 110.000 kvadratmeter og lageret blir på totalt 53.000 kvadratmeter. Bygget skal bygges i flere høyder og byggets høyeste del blir på ca. 25 meter. Lageret blir et helautomatisert lager, som skal inneholde kjøl, frys, tørrvarelager, miljøstasjon, tekniske rom, servicearealer og et administrasjonsbygg i fire etasjer.
– Grunnforholdene med stort tilsig av overvann gjorde det nødvendig å etablere et solid fordrøyningsanlegg under deler av bygget, forklarer Wilhelmi, som kan fortelle at byggingen av anlegget skjedde i løpet av èn uke.

Fra innløp

Infiltreringsmodulene har et lagringsvolum som er tre ganger større enn lagringsvolumet til en infiltrasjonsgrøft av pukk. En modul erstatter om lag 1,4 tonn pukk eller et drensrør i 50 meters lengde. En EcoBloc Inspect flex har en bæreevne på 60 tonn ved jordoverdekning på 800 mm. Den tåler dermed vekten av en stor lastebil. Elementene er enkle å sette sammen. De kan installeres uten bruk av store maskiner. Graf leverer kassetter ned i 30 cm byggehøyde, mens konkurrentene ligger på langt større enheter. Overdekningen kan være ned til 800 mm, mens de fleste konkurrenter anbefaler minimum 1000 mm.

– Selve produktet i seg selv er også av en kvalitet som holder i minst 50 år, hevder Wilhelmi, som nå har etablert kontakt med flere av de store entreprenørselskapene i Norge.  Referanselista er allerede lang. Fordrøyningsanlegg av ulik størrelse er blant annet levert til entreprenører som AF Bygg, Skanska, Veidekke, NCC, Carl C Fon, Park og Anlegg og også direkte til kommuner, som eksempelvis Rena kommune.

I tillegg til EcoBloc-modulene merker Wilhelmi nå stadig større interesse også for de ulike tanker og kumsystemer som selskapet leverer. En av de mest populære har betegnelsen Carat S, som kommer i størrelser fra 2.700 til 100.000 liter, og med tallrike tilkoblingsmuligheter for rør. Dette er en tank for både magasinering og fordrøyning eller som full utstyrt ferdig montert brannvannstank.

Avhengig av størrelsen på et dreneringsområde tilbyr Wilhelmi også en spesiell type avløpsbegrenser, produsert i stål av firmaet Biogest. Dersom en kommune krever maksimalt på slipp til det offentlige nett er det mulig å montere en ventil som regulerer dette. Dette er en såkalt virvel avløpsbegrenser som er produsert i rustfritt stål, og som dermed er vedlikeholdsfri. 

En annen type avløpsbegrenser har betegnelsen Alpheus Standard, som sikrer mot overbelastning av det hydrauliske systemet, og som i tillegg sikrer en konstant utløpsmengde til de tilsluttede renseanleggene eller rørsystemene. I perioder med tørt vær er regulatoren helt åpen, mens den interne flottøren i regnværsperioder heves, slik at styringen blir aktivert, forklarer Wilhelmi. Dette er for øvrig en funksjon som kan styres helt uten energitilførsel.

-Rustfritt stål koster noe mer enn en glassfiberarmert avløpsbegrenser, men det er ingen tvil om at robustheten er helt annerledes, mener Wilhelmi, som er overbevist om at hardt arbeid og solide referanser fra seriøse entreprenører vil gi bedriften og overvannsløsningene et solid løft i årene som kommer.