Bekken slik den ser ut etter utslipp. Foto: Privat.

IVAR anmeldt for organisk utslipp

Fylkesmannen i Rogaland har anmeldt IVAR og T. Stangeland Maskin for å ha lagret kompost slik måte at det medførte et ukontrollert, utslipp til Kvernhusbekken i slutten av oktober.

0

Etter at naboer varslet miljømyndighetene om ekstrem lukt og store endringer i vannmiljøet i Kvernhusbekken ble det i høst foretatt målinger som viste om skyhøye verdier av fosfor og nitrogen i vassdraget. Utslippet viste seg å stamme fra det interkommunale vann-, avløps- og renovasjonsselskapet IVAR, nærmere bestemt fra komposteringsanlegget på Hogstad.

Etter påtrykk fra naboer og fattet Fylkesmannen i Rogaland i slutten av oktober vedtak om at komposten på Hogstad måtte flyttes. «En tidfestet plan for videre håndtering av komposten må være på plass innen 2. november», står det i varslings vedtaket.

I forbindelse med denne oppryddingen tyder mye nå på at IVAR også har latt pumpe store mengder spillvann rett ut i vassdraget. En nabo som har fulgt utviklingen på nært hold har nylig tatt fotografier som viser at entreprenøren T. Stangeland har pumpet spillvannet fra komposteringsanlegget rett ut i bekken.

– De har pumpet millioner med liter rett ut i Lutsivassdraget. Det er så gale. Jeg kan bevise at det er 1 meter og 20 centimeter i vannforskjell i overskuddsbassenget til IVAR. Og det har ikke regnet særlig etter at de fikk pålegg om å fjerne forurensningen, sier Ernst Malmin til VANytt.

Med bakgrunn i denne nye utviklingen har Fylkesmannen anmeldt forholdet. Åslaug Høgemark, leder for Nordsjø- og miljøseksjonen ved Sør-Vest politidistrikt, bekrefter overfor Aftenbladet at hun har vært i kontakt med Fylkesmannen, og at politianmeldelsen er varslet.

– Foreløpig har vi ikke mottatt den, men jeg kan bekrefte at forholdet blir anmeldt, sier Høgemark til Stavanger Aftenblad.

Naboer til IVARs komposteringsanlegg på Hogstad reagerer sterkt på at bekken i hagen blir forurenset med kompostvann.

– De har pumpet millioner med liter rett ut i Lutsivassdraget. Det er så gale. Jeg kan bevise at det er 1 meter og 20 centimeter i vannforskjell i overskuddsbassenget til IVAR. Og det har ikke regnet særlig etter at de fikk pålegg om å fjerne, sier Malmin til VANytt.

Det er Stangeland Maskin AS som har ansvar for å fjerne kompostvannet. HMS-sjef Olav Silde forklarer problemstillingen med at det i et døgns tid mellom onsdag og torsdag ble pumpet ut mer kompostvann enn det som var forutsatt, og at dette havnet i sedimenteringsbassenget til IVAR nedenfor komposteringsanlegget på Hogstad.

– I stedet for å kjøre bort komposten med tankbil er det lettere å pumpe rett ut i Lutsivassdraget. Det er tydelige tegn i terrenget på at det er dette som har skjedd. Det er billigere med 500.000 i mulkt enn å kjøre det bort med 100 tankbiler, sier Malmin til VANytt.

Marit Sundsvik Bendixen, assisterende fylkesmiljøvernsjef hos Fylkesmannen i Rogaland vil verken bekrefte eller avkrefte de påstandene om at kompostvann er pumpet rett ut i Lutsivassdraget, men sier Malmin kan ha rett.

– På de bildene jeg har sett var det veldig mye mer begroing enn sist. Det er klart at næringsrikt vann har fortsatt å renne, sier hun.