Odderøya er en øy i Kristiansandsfjorden, forbundet til fastlandet med fire broer sør for byens sentrum, blant andre én i forlengelsen av Vestre Strandgate. Øya skaper et naturlig skille mellom Østre og Vestre havn. Illustrasjonsbilde: Wikipedia

Goodtech bestrider krav fra Kristiansand kommune

Odderøya renseanlegg bygges ut for 450 millioner kroner. Det er et viktig miljøprosjekt som håndterer avløp både fra Vennesla og Kristiansand. Nå har Kristiansand Kommune og Goodtech røket uklar om en stor kontrakt i forbindelse med rensanlegget.

0

GEAB sendte den 18. september 2018 slutt oppstilling med faktura til Kristiansand kommune med krav om betaling av NOK 38,2 millioner eks. mva.

I svar til sluttoppstillingen bestrider Kristiansand kommune store deler av GEABs vederlagskrav og fremsetter motkrav på nærmere NOK 47,9 millioner.

Kristiansand kommune påpeker at kravet er en prognose og at kommunen vil komme tilbake til endelig krav.

Kristiansand kommunes netto krav, etter fradrag for den del av sluttfakturaen som kommunen mener er berettiget, er NOK 33 millioner eks. mva.

GEAB bestrider nå motkravet fra Kristiansand kommune, og mener hele sluttfakturaen er berettiget, noe som er meddelt i en presssemelding.

Kristiansand kommune tildelte GEAB prosjekt for prosess- og maskininstallasjonene til Odderøya renseanlegg i forbindelse med ombyggingen av det eksisterende renseanlegget. Prosjektets formål har vært å bygge ut Odderøya renseanlegg for å behandle alt avløpsvann i kommunen, og det nye anlegget er dimensjonert for en befolkningsøkning frem til 2050 hvor totalt 136.000 personer er forventet å være tilkoblet renseanlegget.

Kontrakten med Kristiansand kommune er inngått med GEAB, som er et heleid datterselskap av Goodtech ASA. Goodtech ASA er ikke part i avtalen med Kristiansand kommune. Kontrakten er basert på NS 8405.

Kristiansand kommune hevet kontrakt «E61 Maskin og Prosess» inngått med Goodtech Environment AB, Åland (“GEAB”) den 24. september 2015 for Odderøya renseanlegg.