(bilde: Vannverket er tilbake i ordinær drift og alle involverte er godt fornøyde.Foto:Kenneth Halvorsen)

Store Langsjø vannverk installerer UV

Aurskog-Høland kommune har to vannverk som forsyner 12 700 innbyggere. De fleste abonnentene er tilknyttet Store Langsjø vannverk, som nå har installert UV-anlegg.

0

Etter noen intense dager på jobb kan driftsoperatør ved vannverket Trond Nilsen konstatere at vannverket er tilbake i ordinær drift og produserer vann som vanlig.

– Dette gikk over all forventning, sier en lettet driftsoperatør.

Store Langsjø vannverk henter råvannet fra Store Langsjø. Vannbehandlingsanlegget er planlagt for en vannproduksjon på 2200 m3/døgn og med en maksimalproduksjon på 7000 m3/døgn.

Vannverket har gode hygieniske sikkerhetsbarrierer i en kombinasjon av et godt sikret nedbørfelt uten påvirkning fra kloakk og inntak på 20 meters dyp. Videre har man kjemisk felling med filtrering i marmorfilter, som fjerner partikler og reduserer fargen i vannet og reduserer vannets aggressivitet som kunne tæret på rør av metall og sement.

I tillegg har man nå også desinfeksjon med UV som fjerner helseskadelige parasitter, bakterier og virus.

Vannverket ønsker å takke abonnentene for hjelpa med å holde vannforbruket nede i anleggsperioden,

– Vi er takknemlige for at abonnentene har fulgt oppfordringen vår om å bruke så lite vann som mulig. Vannforbruket har vært lavere og det har vært til stor hjelp for oss disse dagene, så tusen takk, erklærer fagansvarlig vann Sylvei Holt.

Holt forteller videre at vannforbruket nå kan vende tilbake til normalen

Entreprenør Sterner AS som har levert de nye UV-aggregatene, og som stod for utskiftingen, er godt fornøyd med gjennomføringen.

– Det er alltid et lite spenningsmoment i forhold til om det dukker opp noe vi eller vannverket ikke har klart å ta høyde for, men vi har vært godt forberedt og dette gikk etter planen, bekrefter prosjektleder for Sterner AS Erik Brinchmann.