Rådgivere i nytt firma. F.v. Gunnar Olsson og Hans Martin Eikerol

VA-rådgiver for de mindre med digital vri

VA Visjon vil gjøre det enklere for mindre utbyggere, landskapsarkitekter og andre i bransjen med å finne gode løsninger innen VA, overvann og tomteutvikling. Målet er å løse utfordringer og effektivisere dokumentflyt i arbeid med digitale verktøy; og dermed redusere kostnader for kunden.

0

Forretningsideen til det nye firmaet bygger på egne erfaringer med en helt spesiell målgruppe, nemlig mindre aktører som går i gang med prosjekter men som ikke besitter egen VA-kompetanse. Ofte sliter disse med å skaffe seg god og effektiv hjelp som står i forhold til prosjektet de skal i gang med.

– Fra tidligere erfaringer som ansatte i større rådgivningsfirmaer opplevde vi sjøl at de mindre kundene kunne risikere å bli lavere prioritert. Dette fordi oppdrag for disse ikke gir spin-off til øvrige fag eller til andre avdelinger hos rådgiveren. Det er jo forståelig at de store prioriterer oppdrag med stort volum og omfang som gir ringvirkninger i firmaet. Store rådgivere lever av volum, understreker partnerne Hans Martin Eikerol og Gunnar Olsson, som nå sammen etablerer det nye firmaet VA Visjon.

De to rådgiverne ønsker seg mindre oppdrag fra mindre kunder innen VA som man vil følge opp personlig, med andre ord de som ikke prioriteres av de store rådgiverne.

Firmanavnet henspeiler på en ny arbeidsmetode med digital vri og man har selv utviklet ny programvare til å lykkes i dette markedet.

– Det gjenstår fortsatt mye arbeid med digitalisering og effektivisering så dette er bare starten, sier Eikerol.

Duoen erkjenner et økende behov for digitalisering i bransjen. Å jobbe digitalt bidrar dessuten til effektivitet under saksgang og gjennomføring.

– Det skal være enkelt å få det beskrevet og godkjent og enkelt å få det gjort. Som en start på veien til å få dette til har vi laget et program som vi deler med kundene, kan Eikerol fortelle.

Sjøl besitter Eikerol solid erfaring og kompetanse innen BIM og programmering, og dette har gjort ham i strand til å utvikle den nye programvaren, som har fått navnet PhotoVis.

– Det digitale verktøyet er naturligvis noe av nøkkelen. Vi frigir PhotoVis for at alle i bransjen kan effektivisere sin egen arbeidsflyt, samtidig som vi utvikler nye løsninger for VA-faget som vil komme våre kunder til gode, forteller Eikerol.

Programmet skal enkelt skal kunne lastes ned fra VA Visjons nettsider og benyttes av de som ønsker det.

Om Photovis: Verktøy som lar en vise bilder på kart og sorterer etter sted og tidspunkt. Inndeling kan gjøres etter «oppdrag» og man velger mapper fra en mappestruktur som ligger lokalt eller på nettverksdisk. En slik måte å gruppere bilder på samsvarer godt med måten prosjekter i bransjen gjennomføres på. Deretter scanner applikasjonen GPS og metadata fra alle bildene i nevnte mapper, og legger dette på et kart. Alt skjer lokalt på egen PC, og ingenting deles ut på internett. Dette er spesielt nyttig i forbindelse med befaringer, kartlegging av kummer i tidligfase og under prosjektering.