Storkontrakt til Harstad Maskin

Oppstarten starter umiddelbart:

0
Finn Håkon Jørstad, styreleder Harstad Maskin AS og John Ommund Syvertsen, utbyggingssjef Evenes i Forsvarsbygg.

Oppbyggingen av Forsvarets nye flystasjon på Evenes går over i en ny fase. Harstad Maskin har underskrevet en anleggskontrakt på infrastruktur i størrelse på vel 184 millioner kroner inkl. mva.

Entreprenøren fikk den første kontrakten i forbindelse med klargjøring av infrastruktur for byggherreområdet inne på stasjonsområdet i 2017, og nå går de i gang med etomfattende infrastrukturprosjekt.

Infrastruktur avgjørende
– Det er viktig at infrastrukturen kommer i gang tidlig slik at forsyning er på plass når de øvrige utbyggingsprosjektene starter opp på basen. Dette er et komplekst arbeid med både fornyelse og nye kapasiteter, og de skal jobbe i grensesnittet mot en rekke andre aktører som kommer til i løpet av kort tid, forteller utbyggingssjef John Ommund Syvertsen.

– Vårt oppdrag på Evenes er å sørge for tilpasset eiendom, infrastruktur, bygg og anlegg for Forsvaret. Vi skal bygge forsvarsevne i tråd med de behov som kreves, slik at nye Evenes flystasjon er klar i tide for flyoperasjoner, forteller Syvertsen.

Lokal entreprenør leverer
– Denne kontrakten med Forsvarsbygg betyr mye for Harstad Maskin. Vårt firma har jobbet med større infrastrukturprosjekt tidligere i regionen som Kveøyforbindelsen, Harstadpakken og fjernvarmeutbygging. Vi er godt fornøyd med at vi er konkurransedyktig på pris og kvalitet, og får denne entreprisen i oppstarten av nye Evenes flystasjon, forteller Nils Kristian Johansen, daglig leder i Harstad Maskin AS.

Oppstarten av arbeidet starter umiddelbart.

FAKTA INFRASTRUKTUR:

Anleggsperioden varer fra første halvår i 2019, og skal være ferdigstilt til flyene kommer på Evenes i 2022.

Flere kilometer med VA og trekkerør
Flere kilometer med hovedledninger til både fjernvarme og fjernkjøling
Flere kilometer med veger innenfor anleggsområdet
Håndtering av eventuelle forurensede masser