Innva blir en del av Axflow gruppen

AxFlow AS har med virkning fra 29. april kjøpt samtlige aksjer i Innva AS. Selskapet som ble etablert i 2014 og er lokalisert på Skui i Bærum kommune, har siden etableringen posisjonert seg som en betydelig leverandør av ventiler og ventilløsninger til vann- og avløpsmarkedet i Norge.

0

Det skriver selskapene i en felles pressemelding fredag.

Innva har siden etableringen vist en imponerende veksttakt, og er både Gasellebedrift og miljøfyrtårn-sertifisert. Grunnlaget for suksessen har vært samarbeidet med den østerrikske ventilprodusenten Hawle i kombinasjon med lokal teknisk kompetanse og et høyt service-nivå. Innva vil etter oppkjøpet fortsette å arbeide i markedet som før som et selvstendig selskap, med sin egen logo og med kontor i sine nåværende lokaler på Skui.

– Oppkjøpet av Innva AS er et svært viktig bidrag til AxFlow-gruppens ønske om å gå sterkere inn i ventilmarkedet, enten det er mot kommunalt vann og avløp eller mot industri/offshore-segmentet, uttaler AxFlows konsernsjef Ole Weiner i forbindelse med oppkjøpet.

Fra venstre: Viktor Skargren (Project Manager Strategy & M&A, Axel Johnson International), Ole Weiner (CEO, AxFlow Holding), Hans Erik Maastad (daglig leder, Innva AS), Nina Standahl (administrasjons- og markedssjef, Innva AS), Gunnar Ødegård (administrerende direktør, AxFlow AS), Rune Borgen Karang (MA-sjef, Innva AS), Lars Carlson (CFO, AxFlow Holding), Anders Larsen (Økonomisjef, AxFlow AS).

AxFlow i Norge har i mange år vært en ledende leverandør av komplette pumpestasjoner, pumper, prosessinstrumentering og enkelte ventiltyper til både vann og avløp og industri/offshore-markedet.

– Innvas produkter og tekniske kompetanse passer svært godt sammen med vår egen, uttaler Gunnar Ødegård, adm. dir ved AxFlow AS.
– For oss i AxFlow har det vært en forutsetning for oppkjøpet at vi kan bygge videre på Innvas positive bedriftskultur og er sikre på at det blir en fantastisk spennende ferd videre, legger han til.

Daglig leder i Innva, Hans Erik Maastad, sier i en kommentar til salget:
– Sammen med AxFlow vil vi kunne utløse spennende synergier faglig og ikke minst ved at vi sammen kan tilby et mer omfattende service-konsept både når det gjelder mannskap og geografisk tilstedeværelse i Norge.