Den fornøyde driftssjefen, Ivo ten Brinke (til høyre), viser rundt i den nye pumpestasjonen.

En pumpestasjon ved navn Erica

Urbant avløpsvann er ikke hva det har vært, og ikke minst under pandemien har spillvannet økt i kompleksitet. For å møte de nye utfordringene har Grundfos utviklet en ny type halvåpent løpehjul, og som allerede har vært i drift i ett år i en pumpestasjon i Nederland.

0

Urbant avløpsvann øker i kompleksitet og utgjør nye utfordringer for kommunene. Under pandemien har endrede livsvaner og større bruk av blant annet våtservietter blitt en ytterligere belastning på spillvanspumpene.

Ekstremvær fører også til større svingninger i nedbør og dermed øker faren for oversvømmelser.

For å imøtekomme den økende belastningen og kompleksiteten i urbant avløpsvann har Grundfos utviklet et halv-åpent løpehjul som har fått navnet Open S-tube. Navnet «S-tube» henspeiler på formen, som bygger på Grundfos’ egen S-tube. Betegnelsen «Open» betegner selve løsningen som gir et mer åpent innsug men som likevel gir høy virkningsgrad over et bredt driftsområde.

Grundfos 18,5 kW SL-pumper våtmonteres i pumpestasjonen.

Det nye hydrauliske designet er allerede installert flere steder og har vist seg å øke påliteligheten og holdbarheten til pumpeløsningen, redusere drifts- og vedlikeholdskostnader samt hjelper eie med å overholde lovpålagte krav. 

En som tidlig grep muligheten for å benytte seg av løsningen er den nederlandske vannmyndigheten Vechtstromen. Vechtstromen er regional vannmyndighet for 23 mellomstore byer i østre del av Nederland, og har ansvar for 106 pumpestasjoner og 23 anlegg for behandling av avløpsvann.

Impeller Open S-Tube

En pumpestasjon fra 1987 hadde lenge voldt problemer og blitt tilstoppet flere ganger per måned, og under uker med kraftig regn kunne det være stans flere ganger per uke. Hver gang måtte pumpene demonteres og rengjøres. 

Vechtstromen besluttet derfor å bygge en ny pumpestasjon, som fikk navnet Erica og ble utstyrt med Grundfos SE-pumper med Open S-tube impeller. Erica ble kjørt i gang høsten 2020 og i løpet av det første året har man hatt svært gode erfaringer.

– Så langt har SE-pumpene kjørt i rundt 1000 timer, og det har ikke vært behov for inngrep. Vi utfører en årlig inspeksjon av pumpene våre, og hvis pumpen med den nye impelleren fortsetter å fungere på denne måten, er vi svært interesserte i å se tilstanden til slitedelene på det tidspunktet, sier Ivo ten Brinke, driftssjef på Vechtstromen.

Pumpehus med den nye impelleren

Så langt har det verken vært tilstopping eller behov for akutt service. Kravet til de nye pumpene var at de skulle være fri for tilstopping, og at de skulle ha minimale livssykluskostnader i 25 år.

– Ingen annen løsning har vært mer grundig testet enn Open S-tube. Fra før av har vi som kjent både S-tube og SuperVortex impellere. Med Open S-tube har vi gjort impeller-utvalget enda mer komplett for kundene. Den første løsningen med Open S-tube er nettopp installert i en kommune i Norge og flere er på gang i løpet av noen uker. Den er allerede tilgjengelig på markedet og vi er gang med å markedsføre løsningen, forteller Geir Nilsen ved Grundfos Norge til VANytt.

Pumpene betjenes av drev med variabel hastighet.