Springende punkt: er sjøer å regne som nitrogenrensende anlegg?

Sverige dømt for dårlig avløpsrensing

Som ventet ble Sverige dømt i EU -domstolen for utilstrekkelig kloakkrensing, nærmere bestemt brudd på EUs kloakkdirektiv. Dommen fra EU -domstolen som kom 2. september har blitt avventet etter generaladvokatens uttalelse i vår.

0

Det var ventet at Sverige ville bli dømt av EU -domstolen for brudd på avløpsdirektivet. De tre kommunene Malå, Pajala og Lycksele anses ikke å ha oppfylt utslippskravene for kjemiske oksygenforbrukende stoffer (COD) eller biologisk oksygenbehov (BOD).

Sverige har på visse punkter med hensyn til de tre renseanleggene i Lycksele, Malå og Pajala ønsket å kreve det såkalte kaldt-klima fritaket for renseanlegg i over 1500 meters høyde. Resultatet er imidlertid at det ikke er aktuelt ettersom stedene ikke ligger så høyt, til tross for at klimaet kan være kaldt.

Ikke unntak for klima

Den svenske regjeringen hadde allerede erkjent brudd på COD og EU -domstolen godtok dermed ikke Sveriges påkallelse av kloakkdirektivets unntak fra BOD -kravet pga. kaldt klima.
Retten fulgte ordlyden i direktivet, og derfor kan unntaket bare gjelde 1500 meter over havet. Siden det ikke er svenske renseanlegg i den høyden, må alle renseanleggene i landet følge de samme kravene.

– Nå må regjeringen ta stilling til de tre kommunene og andre svenske kommuner og regioners forespørsel om statsstøtte som ble levert i 2019, sier Peter Sörngård ved Svenskt Vatten. Han legger til at kjennelsen viser hvor viktig det er for regjeringen å begynne å presse EU til å revidere kloakkdirektivet. Et nytt direktiv må ha et høyt ambisjonsnivå, men være tilpasset nordiske forhold.

Nitrogen

Det nå mer enn 12 år gamle spørsmålet om at svenske renseanlegg skal få kreditere naturens egen rensing av nitrogen på veien til havet (nitrogenretensjon) ble ikke endelig avgjort i retten. Sverige vant den retten i EU -domstolen i 2009, men EU -kommisjonen ville at Sveriges kontroll med forløpet mellom hvert enkelt renseanlegg og havet skulle prøves i retten.

Den svenske siden mener at nitrogenretensjon er unik for Sverige pga at vannet holder seg i mange innsjøer i mange år. Deretter omdannes nitrogenet naturlig til nitrogengass før det når de nitrogenfølsomme havområdene. Nitrogengass må være tilstede i luften vi puster inn. Flertallet av EU -landene har ikke samme oppbevaring pga kun få innsjøer.

Sverige er også dømt fordi EU -kommisjonen ikke mottok informasjon fra Sverige som kommisjonen ba om, noe retten mener har gjort det vanskeligere å undersøke Sverige.