Batteridrevet vannmåler kommuniserer via node trådløst til skyen med smalbånd

Batteridrevet vannmåler med IoT-node – trådløst til kommunens overvåkning

Ved hjelp av en ekstern IoT transmitter kan batteridrevne vannmålere kobles trådløst til kommunes kontrollsystemer. Løsningen åpner for lavere kostnader, flere målepunkter, bedre oversikt over forbruk og lekkasjer samt mer sanntids data.

0

Enklere å overvåke og oppdage lekkasjer: I kampen mot svinn og streben etter bedre styring av vannforsyningen er det et stor behov for målepunkter ute på nettet. Særlig sonemålere har vist seg viktige for å registrere og holde oversikt over forbruk og gi indikasjon på store og små lekkasjer. Men ofte står kostnader i veien. Enkelte ganger kan bare det å legge strøm og kabler med graving og andre kostnader, utgjøre mer enn prisen på måleren og kommunikasjonsutstyr alene.

I sin jakt på smarte løsninger har imidlertid Hå kommune på Jæren klart å kombinere teknologi fra ulike leverandører inn i en pakke som trolig er mer kostnadsmessig gunstig.

En batteridrevet informasjonskjede for innsamling av vannmålerdata

– Ved mistanke om lekkasjer har vi tidligere brukt bærbare batteridrevne clamp-on målere som har fått stå og samle data i en periode, typisk i et døgn. Men det er en tidkrevende og kostbar metode, forteller Jon Fosse i Hå kommune, som har besluttet å ta ny teknologi i bruk

– Vi installerer en batteridrevet sonemåler, da på et sted vi ikke har elektrisitet. Så skal vi sette opp denne måleren med en ny batteridrevet kommunikasjons-enhet, som sender signaler opp til en skytjeneste via NB-IoT. Vi forventer å få opp målingene direkte i våre fagløsninger, sier Fosse.

Waterflux batteridrevet vannmåler

Ved å sette ut batteridrevne vannmålere med transmittere kan kommunen samle inn langt mer og bedre driftsdata, nettopp også for målere som kan plasseres der det ikke eksisterer strøm. 

– Vi skal installere den første i november på Nærbø, så får vi se hvilke erfaringer dette gir oss. Med en slik løsning kommer vi mye lavere ut i pris. Vi regner med å få langt bedre oversikt og en mye høyere effektivitet i vår jakt på avvik. Ved å minimere lekkasjer og skaffe oss innsikt i forbruksmønsteret gjennom døgnet vil vi få bedre kontroll med trykk og vannmengder.

Kommunen har allerede flere vannmålere i drift, men disse er typisk plassert på stasjoner der det er innlagt strøm, med god plass og oppvarmede rom.

– Får vi dette til å funke til den prisen vi ser for oss kan vi installere flere, og dele inn nettet i flere soner. Vi har allerede ønsker på lista over plasseringer, i neste runde ser vi for oss ytterligere fire målere i samme oppsett. Her ser vi også etter kompakte målere som ikke behøver rettstrekk, dermed får vi plass i eksisterende kummer så langt det lar seg gjøre. Forhåpentligvis slipper vi dermed å gjøre om kummene, kun sette inn måleren, sier Fosse. 

Eksempel på skjermbilde fra kommunens portal med målinger og kart med angivelse av målerens posisjon

Løsningen man nå installerer er en batteridrevet Krohne WaterFlux 3070C, som i tillegg til å måle vannføring også kan måle temperatur og trykk. Måleren kobles sammen med SMIoT-noden for kommunikasjon fra Volue Industrial IoT (tidligere Scanmatic) ,som via Telenors NB-IoTkan levere data direkte i Gemini Live.

Scanmatic IoT enhet

– Med batteridrevet mengdemåler og den smart noden regner vi med å kunne hente ut data i flere år før batteriet må byttes. Forventet brukstid på et batteri med 4 dataoverføringer for hver time er ifølge leverandøren 10 år. Her kan vi selv velge målefrekvens etterhvert som vi ser behovet, forteller Fosse. 

Kommunen skal selv foreta montering av utstyret, som kommer ferdig satt opp med kort for mobilt smalbånd (NB-IoT) fra Telenor.

– Vi regner med at dette blir plug and play, og ser fram til å få enda flere målepunkter og data inn i vårt kontrollsystem, som heter Gemini og er logisk bygget opp og enkelt å bruke, sier Jon Fosse ved Hå kommune.

NB-IoT er en lavstrøms wide-area (4G) netverk (LPWAN) radioteknologistandard for mobilenheter og tjenester. NB-IoT fokuserer spesifikt på innendørs dekning, lave kostnader, lang batterilevetid og høy tilkoblingstetthet. NB-IoT begrenser båndbredden til et enkelt smalbånd på 200 kHz, noe som gir høyere energi og dere langt bedre dekning en det vanlige mobilnettet. Det egner seg derfor godt i områder med utfordrende topografi og til nedgravd infrastruktur.