Fiberoptiske kabler. Kilde: Wikimedia Commons

Vil legge internett via VA-installasjoner

Vannrør kan brukes til å fremskynde utbyggingen av superraskt bredbånd til distriktene.
Et statlig tilskudd på 1,2 millioner pund skal bidra til å kickstarte Storbritannias første pilotprosjekt «Fiber i vann»

0

Den britiske leverandøren av vann og avløpstjenester, Yorkshire Water, skal stå i spissen for en pilotutrulling av bredbåndsinternett til landlige eiendommer gjennom å benytte seg av det eksisterende VA-rørnettet.

Et statlig tilskudd på 1,2 millioner pund er også lagt i potten for å sparke i gang Storbritannias første pilotprosjekt at denne typen, og er døpt «Fiber i vann». Prosjektet skal ledes av Yorkshire Water, sammen med konsulentfirmaet Arcadis og med Universitetet i Strathclyde.

Testrunde

Etter en innledende undersøkelse ser Yorkshire Water for seg i første fase å kunne installlere fiberoptiske kabler med gigabit-kompatible forbindelser til en teststrekning av 17 kimometer. Løsningen er ikke ny, lenge har man benyttet avløprsrør til ulike typer kommunikasjonskabler. Men at VA-selskapet tar opp hansken og vil levere fibertjenester er nytt i Storbritannia.

– Teknologien for å kunne legge fiberkabler i fuktig miljø har utviklet seg betydelig de siste årene, og denne teknologien skal kunne brukes til dette formålet, sier Yorkshire Water i en pressemelding.

Det er håp om at at bruk av eksisterende underjordisk vanninfrastruktur dermed skal kunne øke hastigheten på utbyggingen av superraskt internet til landlige områder og dermed redusere ulempene og kostnadene ved å måte grave ned kabler over lange strekninger.

Smarte rør

I tillegg til å tilby internettjenester, mener man at kablene også vil gjøre rørforbindelsene smarterer og dermed være i stand til å “oppdage sprekker, svakheter og lekkasjer”, som deretter kan “repareres raskere, og redusere vanntap og forstyrrelser for kundene”.

– Å grave opp veier og land er en av de største hindringene for å rulle ut raskere bredbånd, så dette er en spennende metode,” sa minister for digital infrastruktur Julia Lopez under et møte med pressen.

– Vi investerer for å utforske hvordan vi kan bruke det eksisterende vannnettverket for å akselerere utplasseringen og også bidra til å oppdage og forhindre vannlekkasjer, la hun til.

Sam Bright, leder for innovasjonsprogrammet ved Yorkshire Water, sa:

– Teknologien for fiber i vann har utviklet seg betydelig de siste årene, og dette prosjektet vil nå gjøre oss i stand til å fullt ut utvikle potensialet for å bidra til å forbedre tilgangen til bedre bredbånd i områder som er krevende å knytte til, og ytterligere redusere lekkasje på nettverkene våre.”

Prioritere sikkerhet

Den første teknologien for å sette inn fiberoptiske kabler i vannrør ble godkjent for bruk i Storbritannia i 2019.

Samarbeid er også i gang mellom britisk oppstartbedrift Nuron, Sheffield University og Northumbrian Water for å pilotere fibersensorteknologi i kloakkrør.

For Yorkshire Water-prosjektet vil den første fasen fokusere på de juridiske og sikkerhetsmessige aspektene ved å kombinere rent vann og telekomtjenester i en enkelt rørledning.

University of Strathclyde sa at det ville installere et privat 5G-nettverk på to avsidesliggende steder i Yorkshire og gi backhaul-koblinger som støtter nettverket.

Ifølge universitetet er materialer som skal komme i kontakt med vannforsyningen godkjent for bruk i Storbritannia, og de er allerede utplassert i vannrør i andre land som Spania.

Forsøkene vil vare i opptil to år, og hvis de lykkes, kan teknologien være operativ i nettverk fra 2024 og utover.