Testanlegget ved Kattås Vannverk ble brukt til å prøve ut forskjellige prøsessløsninger. Nå kan bygging av det nye fjellanlegget starte

Fjell- og betongarbeidene i Kattås kan begynne

For å tilfredsstille kravene til drikkevannskvaliteten fremover skal Asker og Bærum Vannverk bygge et nytt anlegg for behandling av råvann på Kattås i Vestmarka i Bærum. Det eksisterende anlegget der henter i dag råvannet sitt fra Holsfjorden.

0

Ettersom fargetallet i Holsfjorden er økende og tidvis overskrider drikkevannsforskriftens anbefaling, må det bygges et nytt renseanlegg. Det nye anlegget skal kunne forsyne store deler av Asker og Bærum med drikkevann i en estimert normalsituasjon i 2050.

Gjennomskåret modell av prosjektet. Illustrasjon av Norconsult.

Veidekke er tildelt fjell- og betongentreprisen i prosjektet. Fjellarbeidene innebærer utsprengning av cirka 182.000 m3 fordelt på adkomsttunneler og fire store haller. Betong­arbeidene som starter neste sommer er knyttet til to store rentvannsbassenger for oppbevaring av om lag 25 millioner liter vann, to store filterbassenger med elleve meter høye vegger og flere tekniske rom. 

– Det å sikre rent vann for befolkningen er et viktig samfunnsoppdrag, så dette er et stort og betydningsfullt prosjekt både for Asker og Bærum Vannverk og for Veidekke. Vi har god kompetanse på dette fagområdet og har nylig gjennomført et tilsvarende prosjekt for Oslo kommune ved Maridalsvannet. Vi takker så mye for tilliten og gleder oss til å sette i gang arbeidene, sier direktør Neal Nordahl i Veidekke Anlegg.

Byggearbeidene starter i august med planlagt ferdigstillelse i 2025. Oppdraget inngår i Veidekkes ordreserve for andre kvartal. 

For tiden er maskin og prosessentreprisene ute til prekvalifisering. VANytt vil følge prosjektet fram til mål.

Les mer om prosjektet her.